ค้นพบจำนวน 66 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ถ.กลางเมือง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี ซ.รพช. 3158 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี ซ.เย็นใจ 1 อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
ศูนย์ปฏิบัติการจราจรลาดหญ้า ถ.พระครูสอน ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
สำนักงานเทศบาลตำบลลาดหญ้า ซ.3199 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 132(กิจการพิเศษ) ซ.3199 ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
สำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ถ.แสงชูโต ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ถ.แสงชูโต ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
ศูนย์การค้ามิตรพันธ์คอมเพล็กซ์ ซ.ท่ามะขาม 4 ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
แขวงการทางกาญจนบุรี ซ.ท่ามะขาม 2 ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
ศูนย์เครื่องจักรกล ซ.323 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
ที่ทำการแขวงบำรุงสะพานและอาคารกาญจนบุรี ถ.พัฒนาการ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 ถ.แม่น้ำแคว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฏหมาย ถ.แสงชูโต อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 3 ถ.,ปากแพรก 17, อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สำนักงานการค้ากาญจนบุรี ถ.,อู่ทอง 6, อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สำนักงานททท. ภาคกลางเขต 1 ถ.แสงชูโต อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ถ.หลักเมือง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ถ.แสงชูโต อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ซ.3228 อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ถ.กำแพงเมือง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สำนักหักบัญชีจังหวัดกาญจนบุรี ถ.,แสงชูโต 42, อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
บริษัทกสท. โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) สำนักงานกาญจนบุรี ถ.ไปรษณีย์สายหลัก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี ถ.,ยิ่งเจริญทรัพย์ 2, ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ถ.แสงชูโต อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ถ.แสงชูโต อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ถ.แสงชูโต อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ถ.แสงชูโต อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
ที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี ถ.แสงชูโต อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สำนักงานทรัพยากรธรณีจังหวัดกาญจนบุรี ถ.แสงชูโต อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี ซ.เย็นใจ 1 อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สำนักงานป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี ซ.เย็นใจ 1 อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดกาญจนบุรี ถ.,แสงชูโต 14, อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สำนักงานแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดกาญจนบุรี ถ.,แสงชูโต 14, อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ถ.,สนามยิงปืน, อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 1 ถ.,เอกอนันต์, อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สำนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี ซ.3429 อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สำนักงานการศึกษาการศาสนาและวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ซ.3429 อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี ซ.3429 อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ซ.3429 อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สำนักงานสหกรณ์อำเภอเมืองกาญจนบุรี ถ.,แสงชูโต 10, อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี ซ.3429 อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ซ.3429 อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ซ.3429 อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรี ซ.3429 อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดกาญจนบุรี ซ.3429 อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ถ.,ผึ้งหลวง 3, อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี ซ.3429 อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี ซ.3429 อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกาญจนบุรี ซ.3429 อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาญจนบุรี ซ.3429 อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สำนักงานประกันภัยจังหวัดกาญจนบุรี ซ.3429 อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ถ.แสงชูโต อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
ศูนย์ปฏิบัติการประมงจังหวัดกาญจนบุรี ซ.3429 อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ซ.3429 อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ซ.3429 อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สำนักงานทะเบียนการค้าจังหวัดกาญจนบุรี ซ.3429 อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ซ.3429 อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ซ.3429 อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
ศูนย์ขยายพันธุ์ไหมที่ 9 กาญจนบุรี ซ.3228 ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี ถ.แสงชูโต ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สถานีตำรวจภูธรตำบลลาดหญ้า ซ.3199 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองกาญจนบุรี ถ.แสงชูโต อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ถ.แสงชูโต อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
พีเอกซ์ค่ายสุรสีห์ ซ.3086 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี ถ.แสงชูโต ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง