ค้นพบจำนวน 199 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สำนักประชาสัมพันธ์เขต8 กาญจนบุรี 151 จ.กาญจนบุรี 034 521 280
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ถ.กลางเมือง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
จุดตรวจน้ำเกิ๊ก สถานีตำรวจภูธรอำเภอสังขละบุรี ซ.AH123 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
สถานีโทรคมนาคมบ้านเขาจองอั่ว ซ.AH123 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
สถานีโทรคมนาคมเขาเสาหงษ์ ซ.AH123 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี ซ.รพช. 3158 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี ซ.เย็นใจ 1 อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาญจนบุรี ซ.พรหมนิมิตร ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
ที่ว่าการอำเภอสังขละบุรี ซ.สังขละบุรี 1 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะ ซ.323 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
ศูนย์ราชการอำเภอสังขละบุรี ซ.สังขละบุรี ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสังขละบุรี ซ.323 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 134 ซ.323 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขละบุรี ซ.สังขละบุรี 2 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
สำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี ซ.สังขละบุรี 5 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
สำนักงานสหกรณ์อำเภอสังขละบุรี ซ.AH123 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติสวนป่าเกริงกระเวีย ซ.AH123 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ ซ.3272 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 135 ซ.เทศบาล 1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ ซ.3272 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี(ทองผาภูมิ) ซ.3272 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
สำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ ซ.3272 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
สำนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี ซ.3272 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองผาภูมิ ซ.เทศบาล ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ ซ.3272 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอทองผาภูมิ ซ.3272 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
จุดตรวจช่องทางหินกอง ซ.3272 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองฝ้าย ซ.รพช. กจ. 3114 ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติวังยาง ซ.3480 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
หมวดมวลชนสัมพันธ์กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 135 ซ.3272 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
ที่ว่าการอำเภอหนองปรือ ซ.3480 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองปรือ ซ.3480 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองปรือ ซ.3480 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหนองปรือ ซ.3086 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอศรีสวัสดิ์ ซ.3199 ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ ซ.3306 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสวัสดิ์ ซ.3199 ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
ที่ว่าการอำเภอศรีสวัสดิ์ ซ.3199 ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ ซ.3199 ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเลาขวัญ ซ.3306 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ซ.3306 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
ที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ ซ.3306 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
สำนักงานเทศบาลตำบลเลาขวัญ ซ.3306 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเลาขวัญ ซ.3306 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาส่วนแยกเลาขวัญ ซ.3443 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองรี ซ.3086 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
สำนักงานเทศบาลตำบลเอราวัณ ซ.เทศบาล 1 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 ซ.AH123 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย ซ.3086 ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
สำนักงานสหกรณ์อำเภอบ่อพลอย ซ.3086 ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยกระเจา ซ.3363 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรีสาขาบ่อพลอย ซ.3086 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย(ชั่วคราว) ซ.3086 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
ที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา ซ.3342 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอห้วยกระเจา ซ.3342 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ่อพลอย ซ.3086 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
ที่ว่าการอำเภอบ่อพลอย ซ.3086 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย ซ.3086 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ่อพลอย ซ.3086 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาบ่อพลอย ซ.3086 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ถ.แสงชูโต ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
สำนักงานเทศบาลตำบลรางหวาย ซ.324 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71170
ที่ว่าการอำเภอพนมทวน ซ.324 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพนมทวน ถ.เทศบาล 12 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
สำนักงานเทศบาลตำบลพนมทวน ถ.เทศบาล 12 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน ซ.324 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค ซ.3344 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอไทรโยค ซ.3344 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรโยค ซ.3344 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 136 ซ.3344 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
สำนักงานเทศบาลตำบลลุ่มสุ่ม ซ.3344 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
ที่ว่าการอำเภอไทรโยค ซ.3344 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 133 ซ.324 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
ศูนย์ฝึกเยาวชนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 136 ซ.กจ. 6018 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 2 ซ.324 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
ศูนย์ปฏิบัติการจราจรลาดหญ้า ถ.พระครูสอน ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
สำนักงานเทศบาลตำบลลาดหญ้า ซ.3199 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 132(กิจการพิเศษ) ซ.3199 ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
สำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ถ.แสงชูโต ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ถ.แสงชูโต ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
ศูนย์การค้ามิตรพันธ์คอมเพล็กซ์ ซ.ท่ามะขาม 4 ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
แขวงการทางกาญจนบุรี ซ.ท่ามะขาม 2 ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองขาว ซ.3084 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
ศูนย์เครื่องจักรกล ซ.323 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
ที่ทำการแขวงบำรุงสะพานและอาคารกาญจนบุรี ถ.พัฒนาการ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 ถ.แม่น้ำแคว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฏหมาย ถ.แสงชูโต อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สำนักงานเทศบาลตำบลพระแท่น ซ.3081 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 3 ถ.,ปากแพรก 17, อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สำนักงานการค้ากาญจนบุรี ถ.,อู่ทอง 6, อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สำนักงานททท. ภาคกลางเขต 1 ถ.แสงชูโต อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ถ.หลักเมือง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ถ.แสงชูโต อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ซ.3228 อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ถ.กำแพงเมือง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สำนักหักบัญชีจังหวัดกาญจนบุรี ถ.,แสงชูโต 42, อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
บริษัทกสท. โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) สำนักงานกาญจนบุรี ถ.ไปรษณีย์สายหลัก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี ถ.,ยิ่งเจริญทรัพย์ 2, ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ถ.แสงชูโต อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ถ.แสงชูโต อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง