ค้นพบจำนวน 187 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลตำบลแม่สอด ถ.สายเอเชีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
เทศบาลเมืองตาก ถ.ท่าเรือ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดตาก ถ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
บริษัทกสท. โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ซ.มหาดไทยบำรุง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
บริษัทอสมท. จำกัด(มหาชน) ถ.เทศบาล อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีพัฒนาที่ดินตาก ซ.105 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีโทรคมนาคม ซ.AH1 ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตาก ถ.พหลโยธิน จ.ตาก 63000
สถานีอากาศเกษตรดอยมูเซอ ซ.105 ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
หอการค้าจังหวัดตาก ซ.105 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โครงการวิจัยร่วมคณะเวชศาสตร์เขตร้อนม. มหิดล ม. อ็อคฟอล์ค ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
หอการค้าจังหวัดตาก ซ.105 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ด่านพรมแดนแม่สอด ซ.105 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน ซ.1090 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน ซ.1090 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
เขตพัฒนาสังคมและสวัสดิการบนพื้นที่สูง ซ.1090 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
จุดตรวจร่มเกล้ามสหมิตรสถานีตำรวจภูธรอำเภอพบพระ ซ.1090 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
จุดตรวจร่วมศอป.รมน. อุ้มผางและสภาตำบล ซ.1090 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
ฐานปฏิบัติการรักษาป่าอำเภออุ้มผาง ซ.1090 ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
หน่วยจัดที่ดินโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่จังหวัดตาก-แม่ฮ่องสอน ซ.105 ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
สำนักงานสวนป่าท่าสองยาง ซ.105 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
หน่วยจัดที่ดินหน่วยที่ 2 ซ.105 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 344 ซ.105 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
ที่ว่าการอำเภอสามเงาหลังเก่า ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสามเงา ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง ซ.105 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ต้าน ถ.ปัญญาสามัคคี ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
ที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง ถ.ปัญญาสามัคคี ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าสองยาง ถ.ปัญญาสามัคคี ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามเงา ซ.ตก. 6011 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาสามเงา ซ.ตก. 6011 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 63130
ที่ว่าการอำเภอสามเงา ซ.ตก. 6011 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สำนักงานเทศบาลตำบลสามเงา ซ.ตก. 6011 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ้านตาก ซ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก ซ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาบ้านตาก ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านตาก ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
ที่ว่าการอำเภอบ้านตาก ซ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ ซ.1107 ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
ศูนย์ปฏิบัติการจราจรสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ระมาด ซ.105 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด ถ.โสภิตบรรณาลักษณ์ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ถ.ดอนคีรี ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด ถ.ดอนคีรี ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด ถ.เพลินจิต ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จะเรา ซ.ตก. 08030 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
ศูนย์บริการงานพัฒนาที่ดิน ซ.AH16 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองตาก ซ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานเกษตรอำเภอตาก ซ.1107 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ซ.Phahon Yothin Rd ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานอนุรักษ์และพัฒนาสวนป่าจังหวัดตาก ถ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
ศูนย์จักรกลประมงเขตตาก ซ.12 อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก ซ.1107 ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานททท. ภาคเหนือเขต 4 ซ.12 อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ซ.12 อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 5 ซ.12 อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก ซ.12 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต 1 ซ.12 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก ซ.12 อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
ศูนย์บริการงานพัฒนาที่ดิน ซ.AH16 ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตากเขต 1 ซ.12 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
ศาลากลางจังหวัดตาก ถ.พหลโยธิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก ซ.AH16 อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
ศูนย์ปฏิบัติการจราจรสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองตาก ถ.พหลโยธิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก ซ.มหาดไทยบำรุง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานทรัพยากรธรณีจังหวัดตาก ถ.พหลโยธิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ถ.พหลโยธิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตาก ถ.พหลโยธิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานประมงจังหวัดตาก ซ.มหาดไทยบำรุง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ซ.AH16 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดตาก ซ.มหาดไทยบำรุง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดตาก ถ.พหลโยธิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
แขวงการทางตากที่ 1 ซ.1107 ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตาก ซ.AH16 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก ซ.มหาดไทยบำรุง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานที่ดินอำเภอเมืองตาก ถ.พหลโยธิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
ที่ว่าการอำเภอเมืองตาก ซ.มหาดไทยบำรุง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก ถ.พหลโยธิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดตาก ซ.AH16 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก ถ.พหลโยธิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ซ.AH16 ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานอัยการจังหวัดตาก ซ.AH16 ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตาก ถ.พหลโยธิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
ศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 การป่าไม้ตาก ซ.1107 ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
ศาลจังหวัดตาก ถ.ตากสิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานเทศบาลเมืองตาก ซ.ตากสิน 19 อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ซ.มหาดไทยบำรุง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.1 กำแพงเพชร ถ.เทศบาล 7 อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก ถ.ท่าเรือ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 12 สำนักงานป่าไม้จังหวัดตาก ซ.1107 ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก ถ.พหลโยธิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก ถ.พหลโยธิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก ถ.พหลโยธิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
เรือนจำจังหวัดตาก ซ.104 อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
ที่ทำการด่านป่าไม้ตาก ถ.พหลโยธิน ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
ศูนย์ปฏิบัติการจราจร ถ.พหลโยธิน ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่า ซ.AH1 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34(ค่ายพระเจ้าตาก) ซ.105 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง