ค้นพบจำนวน 39 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
เทศบาลศรีวิชัย ถ.หัสดีเสวี ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 1 ถ.ประชานิมิตร ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
เทศบาลเมืองลำพูน ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
เทศบาลเมืองพะเยา ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
เทศบาลเมืองน่าน ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000
เทศบาลเมืองแพร่ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
ศูนย์การค้าปทุมทอง ซ.อต. 3016 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ถ.ศูนย์ราชการ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สาขาอำเภอเทิง ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สาขาอำเภอพาน ถ.พหลโยธิน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา สาขาอำเภอเชียงคำ ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สาขาอำเภอเวียงป่าเป้า ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน สาขาอำเภอปัว ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 55120
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา สาขาอำเภอปง ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56140
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สาขาอำเภอแม่แตง ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน ต.ถืมตอง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ซ.เชียงใหม่-ลำพูน 9 ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอแจ้ห่ม ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน สาขาอำเภอเวียงสา ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สาขาอำเภอจอมทอง ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ สาขาอำเภอร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน สาขาอำเภอบ้านโฮ่ง ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาอำเภอแม่สะเรียง ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ สาขาอำเภอลอง ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ สาขาอำเภอเด่นชัย ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน สาขาอำเภอลี้ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ถ.เพชรานุรักษ์ ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอเถิน ถ.ทองสวัสดิ์ ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาอำเภอตรอน ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง