ค้นพบจำนวน 112 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลเมืองสกลนคร 334/1 ถ.รัฐบำรุง ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอคำตากล้า ซ.222 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250
สำนักงานเทศบาลตำบลคำตากล้า ซ.222 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำตากล้า ซ.222 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250
ที่ว่าการอำเภอคำตากล้า ซ.222 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง ซ.2096 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
ที่ว่าการอำเภอบ้านม่วง ซ.2096 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านม่วง ซ.2096 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าแร่ ซ.2132 ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47230
หน่วยเพาะชำกล้าไม้สกลนคร 1 ซ.2218 ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโพนนาแก้ว ซ.รพช. ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230
ที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้ว ซ.รพช. ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว ซ.รพช. ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230
สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำอูน ซ.2218 ต.สุวรรณคาม อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 47270
ที่ว่าการอำเภอนิคมน้ำอูน ซ.2218 ต.สุวรรณคาม อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 47270
จุดตรวจศรีเมืองสถานีตำรวจภูธรนิคมน้ำอูน ซ.2218 ต.นิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 47270
แขวงการทางสกลนครที่ 1 ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
สำนักงานทางหลวงที่ 3 ถ.นิตตะโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ถ.,สุขเกษม 1, ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) ถ.,เปรมปรีดา 1, ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอนิคมน้ำอูน ซ.2218 ต.สุวรรณคาม อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 47270
สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร ซ.รพช. 3137 ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
รสพ. สถานีสกลนคร ถ.รอบเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร ถ.รัฐบำรุง ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
สำนักงานเทศบาลเมืองสกลนคร ถ.คูเมือง ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
ที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสกลนคร ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองสกลนคร ถ.สุขเกษม ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ถ.สุขเกษม ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
ทัณฑสถานเปิดนาอ้อย ถ.,นาอ้อย 2, ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
สถานีทดลองหม่อนไหมสกลนคร ซ.213 ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
ที่ทำการโครงการชลประทานสกลนคร ซ.213 ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก ซ.2218 ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอกุดบาก ซ.2218 ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180
ที่ว่าการอำเภอกุดบาก ซ.2218 ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180
สำนักงานเกษตรอำเภอกุดบาก ซ.2218 ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180
สำนักงานเทศบาลตำบลกุดบาก ซ.2218 ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180
ที่ว่าการกิ่งอำเภอวังยาง ซ.รพช. 3008 ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280
สำนักงานเกษตรอำเภอโคกศรีสุพรรณ ซ.223 ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีพุพรรณ ซ.223 ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280
สำนักงานส่วนอำเภอโคกศรีสุพรรณ ซ.223 ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280
ที่ว่าการอำเภอโคกศรีสุพรรณ ซ.223 ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโคกศรีสุพรรณ ซ.223 ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280
สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย ซ.2339 ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร 47260
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเต่างอย ซ.2339 ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร 47260
ที่ว่าการอำเภอเต่างอย ซ.2339 ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร 47260
ที่ว่าการอำเภอภูพาน ซ.รพช. ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
สถานีผสมเทียมภูพาน ซ.213 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาบ้านม่วง ซ.2096 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนครเขต 1 ถ.นิตโย ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร ถ.นิตโย ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ถ.,ดงพัฒนา 1, ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดสกลนคร ถ.,บัวบาน, ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
เรือนจำจังหวัดสกลนคร ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
สำนักงานป่าไม้จังหวัดสกลนคร ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ถ.รัฐพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
หอการค้าจังหวัดสกลนคร ถ.ต.พัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
หอการค้าจังหวัดสกลนคร ถ.สุขเกษม ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดสกลนคร-มุกดาหาร ถ.รัฐบำรุง ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร ถ.รัฐบำรุง ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ถ.รัฐบำรุง ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
ศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาลภาค 9 จังหวัดอุดรธานี ถ.รัฐบำรุง ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ถ.รัฐบำรุง ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
ที่ทำการการสื่อสารโทรคมนาคมจังหวัดสกลนคร ถ.รัฐบำรุง ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
สำนักงานอัยการจังหวัดสกลนคร ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
คุ้มสรรพสามิตจังหวัดสกลนคร ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดสกลนคร ถ.สุขาวดี ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ถ.สุขเกษม ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
ศาลจังหวัดสกลนคร ถ.สุขเกษม ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ถ.สุขเกษม ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร ถ.สุขเกษม ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ถ.สุขเกษม ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
ศูนย์กีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร ถ.สุขเกษม ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
สำนักงานป่าไม้จังหวัดสกลนคร ถ.สุขเกษม ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนคร ซ.รพช. ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร ถ.สกล-นาแก ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ถ.สกล-นาแก ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดสกลนคร ถ.สุขเกษม ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสกลนคร ซ.รพช. ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
สถานีตำรวจภูธรอำเภอคำตากล้า ซ.222 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านม่วง ซ.2096 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
สถานีตำรวจภูธรตำบลคำบ่อ ซ.227 ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150
สถานีตำรวจภูธรอำเภอโพนนาแก้ว ซ.รพช. ต.นาตงวัฒนา อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230
สถานีตำรวจภูธรตำบลนาใน ซ.สน. 2014 ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 4 ซ.223 ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอนิคมน้ำอูน ซ.2218 ต.สุวรรณคาม อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 47270
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสกลนคร ถ.ใจผาสุข ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง