ค้นพบจำนวน 152 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
สำนักงานเทศบาลตำบลคำม่วง ซ.2253 ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอท่าคันโท ซ.2152 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท ซ.2152 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าคันโท ซ.2152 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าคันโท ซ.2152 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
ที่ว่าการอำเภอท่าคันโท ซ.2152 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
สำนักงานสหกรณ์อำเภอท่าคันโท ซ.2009 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง ซ.2253 ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง ซ.2253 ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอคำม่วง ซ.2253 ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
ที่ว่าการอำเภอคำม่วง ซ.227 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
ที่ว่าการกิ่งอำเภอสามชัย ซ.2289 จ.กาฬสินธุ์ 46180
สำนักงานเทศบาลตำบลโพน ซ.227 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหิน ซ.2009 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220
ที่ว่าการกิ่งอำเภอนาคู ซ.2291 จ.กาฬสินธุ์ 46160
สำนักงานเทศบาลตำบลนาคู ซ.2291 จ.กาฬสินธุ์ 46160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาคู ซ.2101 จ.กาฬสินธุ์ 46160
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาวง ซ.2291 ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160
สำนักงานเทศบาลตำบลกุดสิม ซ.2291 ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสหัสขันธ์ ซ.227 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสหัสขันธ์ ซ.227 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140
ที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์ ซ.227 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140
ที่ว่าการอำเภอเขาวง ซ.2291 ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160
สำนักงานเทศบาลตำบลโนนบุรี ซ.หลักเมือง ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140
ที่ว่าการอำเภอสมเด็จ ซ.213 ต.สมเด็จ อ.ต.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยผึ้ง ซ.2101 ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยผึ้ง ซ.2101 ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 ซ.2101 ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240
ที่ว่าการอำเภอห้วยผึ้ง ซ.2101 ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกุงศรี ซ.2009 ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220
ที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี ซ.2009 ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี ซ.2009 ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหนองกุงศรี ซ.2009 ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกุงศรี ซ.2009 ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220
สำนักงานเทศบาลตำบลคำใหญ่ ซ.2110 ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยเม็ก ซ.2110 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170
ที่ว่าการอำเภอห้วยเม็ก ซ.2110 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170
สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก ซ.2110 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก ซ.2110 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170
สำนักงานเทศบาลตำบลนามน ซ.2336 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
ที่ว่าการอำเภอนามน ซ.2336 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
สำนักงานเกษตรอำเภอนามน ซ.2336 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนามน ซ.2336 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอนามน ซ.2336 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์เขต 2 ซ.2110 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสอ ซ.227 ต.บึงวิชัย อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ ซ.2042 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุฉินารายณ์ ซ.2042 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
ที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์ ซ.หลังศูนย์ ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
สถานีผสมเทียมอำเภอกุฉินารายณ์ ซ.2336 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
สำนักงานเทศบาลตำบลบัวขาว ซ.2336 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
สำนักงานเทศบาลตำบลนาจารย์ ซ.AH16 ต.นาจารย์ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
สำนักงานเทศบาลตำบลกุดหว้า ซ.2042 ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
สำนักงานเทศบาลตำบลกุดหว้า ซ.AH16 ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
ศูนย์วิจัยพืชไร่กาฬสินธุ์กรมวิชาการเกษตร ซ.227 ต.โพนทอง อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
บริษัทกสท. โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ซ.ธนะผล ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
รสพ. สถานีกาฬสินธุ์ ซ.ธนะผล ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซ.วิเนตรรัตน์ ต.เหนือ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซ.เทศบาล 23 ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
งานส่งกำลังบำรุงภ.จว. กาฬสินธุ์ ซ.กาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
ที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ซ.ผังเมือง ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ถ.ภิรมย์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ซ.อภัย ต.หลุบ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ซ.AH16 ต.หลุบ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์ ซ.AH16 ต.หลุบ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ซ.AH16 ต.หลุบ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
แขวงการทางกาฬสินธุ์สำนักทางหลวงที่ 3 ซ.214 ต.หลุบ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์เขต 1 ซ.214 ต.หลุบ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ ซ.AH16 ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
สำนักงานเทศบาลตำบลโคกศรี ซ.AH16 ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอยางตลาด ซ.AH16 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
ที่ว่าการอำเภอยางตลาด ซ.AH16 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
สำนักงานเทศบาลตำบลยางตลาด ซ.AH16 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางตลาด ซ.AH16 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด ซ.AH16 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
ที่ว่าการอำเภอกมลาไสย ซ.214 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกมลาไสย ซ.214 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแปน ซ.2367 ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130
สำนักงานเทศบาลตำบลธัญญา ซ.2116 ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130
สำนักงานเทศบาลตำบลร่องคำ ซ.2116 ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ 46210
ที่ว่าการอำเภอร่องคำ ซ.2116 ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ 46210
ที่ว่าการกิ่งอำเภอฆ้องชัย ซ.2367 จ.กาฬสินธุ์ 46130
จุดสกัดเจ้าท่า ซ.214 ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาท่าคันโท ซ.2152 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาคำม่วง ซ.227 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ ซ.ชาติพัฒนา ต.สมเด็จ อ.ต.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี ซ.2009 ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดกาฬสินธุ์ ซ.227 ต.ลำปาว อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ ซ.หลังศูนย์ ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
สำนักงานโครงการชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ซ.2319 ต.โพนทอง อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ซ.227 ต.โพนทอง อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
งานส่งน้ำและซ่อมบำรุงรักษาโครงการชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ซ.227 ต.โพนทอง อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ซ.AH16 ต.โพนทอง อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครจังหวัดกาฬสินธุ์ ซ.AH16 ต.โพนทอง อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ซ.227 ต.โพนทอง อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ถ.ถีนานนท์ ต.เหนือ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ถ.ถีนานนท์ ต.เหนือ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกา ถ.ถีนานนท์ ต.เหนือ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
มัสยิดกลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ซ.ประชาสามัคคี ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง