ค้นพบจำนวน 161 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
ที่ว่าการกิ่งอำเภอดอนจาน ซ.กส. 5032 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมยวดี ซ.รอ. 4028 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
สำนักงานเกษตรอำเภอเมยวดี ซ.รอ. 4028 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมยวดี ซ.2418 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
ที่ว่าการอำเภอเมยวดี ซ.2418 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก ซ.2418 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ชัย ถ.เทศบาล 5 อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัย ถ.เทศบาล 6 อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก ซ.2136 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
ที่ว่าการอำเภอหนองพอก ซ.2136 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองพอก ซ.2136 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองพอก ซ.2136 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
ที่ว่าการอำเภอโพนทอง ซ.2046 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
ตำรวจทางหลวงโพนทอง ซ.2116 ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง ซ.2136 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
สำนักงานเทศบาลตำบลแวง ซ.2044 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 ซ.อบจ. รอ. 1088 ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงใหม่ ซ.รอ. 4055 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
ที่ว่าการกิ่งอำเภอเชียงขวัญ ซ.รอ. 4026 จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจังหาร ซ.รอ. 2016 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
ที่ว่าการอำเภอจังหาร ซ.รอ. 2016 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานเทศบาลตำบลธงธานี ซ.รอ. 2010 ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
เรือนจำชั่วคราวรอบเมือง ถ.แจ้งสนิท ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีอากาศเกษตรร้อยเอ็ด ถ.แจ้งสนิท ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด ซ.2044 ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานเทศกิจเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ถ.หายโศรก ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
บริษัทกสท. โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ถ.สุริยเดชบำรุง ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
ที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานที่ดินอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ซ.ราชการดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด ซ.ราชการดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ซ.เทศบาลบำรุง ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
ศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดร้อยเอ็ด ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โรงซ่อมบำรุงกองช่างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ซ.จันทร์เกษม ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ถ.ราชการดำเนิน ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานเกษตรอำเภอธวัชบุรี ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 ถ.,รณชัยชาญยุทธ 14, ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธวัชบุรี ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
ที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ ถ.แจ้งสนิท ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
ที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ ถ.แจ้งสนิท ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
สำนักงานเทศบาลตำบลกลาง ถ.แจ้งสนิท ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
สถานีใบยาไทรงาม 2 ซ.2045 ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
ที่ว่าการกิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง ซ.อบจ. รอ. 1020 จ.ร้อยเอ็ด 45170
ที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ ซ.รอ. 4009 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แผนกพัสดุ ซ.215 ต.โนนรัง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีใบยาไทรงาม 1 ซ.2045 ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ซ.รอ. 4009 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออาจสามารถ ซ.2043 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
ที่ว่าการอำเภออาจสามารถ ซ.2043 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ ซ.2043 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจตุรพักตรพิมาน ซ.214 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
สำนักงานเทศบาลตำบลอาจสามารถ ซ.รอ. 6047 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
สำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน ซ.214 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
ที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน ซ.214 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
สำนักงานเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน ซ.2392 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
ที่ว่าการอำเภอเมืองสรวง ซ.215 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
สำนักงานบำรุงทางร้อยเอ็ด ซ.215 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
จุดตรวจประชารักษ์ ซ.215 ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยหินลาด ซ.รอ. 3013 ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมไพร ซ.2043 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
ที่ว่าการอำเภอพนมไพร ซ.2043 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
สำนักงานเกษตรอำเภอพนมไพร ซ.2227 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
สำนักงานเทศบาลตำบลพนมไพร ซ.รอ. 3022 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
สำนักงานสหกรณ์อำเภอเกษตรวิสัย ซ.214 จ.ร้อยเอ็ด 45150
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเกษตรวิสัย ซ.214 จ.ร้อยเอ็ด 45150
สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรวิสัย ซ.214 จ.ร้อยเอ็ด 45150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรวิสัย ซ.214 จ.ร้อยเอ็ด 45150
ที่ว่าการอำเภอเกษตรวิสัย ซ.214 จ.ร้อยเอ็ด 45150
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย ซ.214 จ.ร้อยเอ็ด 45150
สำนักงานเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ถ.หน้าโรงพยาบาล จ.ร้อยเอ็ด 45150
ที่ว่าการอำเภอปทุมรัตต์ ซ.2392 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
สำนักงานเทศบาลตำบลปทุมรัตต์ ซ.2269 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
ที่ว่าการกิ่งอำเภอหนองฮี ซ.รอ. 3022 จ.ร้อยเอ็ด 45140
สำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอหนองฮี ซ.รอ. 3022 จ.ร้อยเอ็ด 45140
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสุวรรณภูมิ ซ.AH121 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
ที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ ซ.อบจ. รอ. 1021 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสุวรรณภูมิ ซ.AH121 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2 ซ.AH121 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
สำนักงานเทศบาลตำบลสระคู ซ.AH121 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุวรรณภูมิ ถ.ประสานเมือง ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ซ.215 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนทราย ซ.รอ. 3012 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
ที่ว่าการอำเภอโพนทราย ซ.รอ. 3012 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย ซ.รอ. 3012 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทราย ซ.รอ. 3012 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาโพนทอง ซ.2046 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด ถ.แจ้งสนิท ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ถ.แจ้งสนิท ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด ถ.แจ้งสนิท ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ซ.2044 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ซ.2044 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด ซ.เสนาเริ่มคิด ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ซ.23 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดร้อยเอ็ด ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ซ.ราชการดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง