ค้นพบจำนวน 174 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลเมืองหนองคาย 252 ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
กองกำกับการ 6 กองตำรวจน้ำ ซ.กรกรรณ ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
แขวงการทางหนองคายที่ 2(บึงกาฬ) ซ.212 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
หน่วยตำรวจน้ำบึงกาฬ ซ.212 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 2443 ซ.รพช. นค. 3023 อ.ปากคาด จ.หนองคาย 43190
สำนักงานเทศบาลตำบลบึงกาฬ ซ.212 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 3 ซ.212 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
ที่ว่าการอำเภอบึงกาฬ ซ.212 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 244 ซ.222 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
สำนักงานเกษตรอำเภอบุ่งคล้า ซ.212 อ.บุ่งคล้า จ.หนองคาย 43140
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบุ่งคล้า ซ.212 อ.บุ่งคล้า จ.หนองคาย 43140
ที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้า ซ.212 อ.บุ่งคล้า จ.หนองคาย 43140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากคาด ซ.212 อ.ปากคาด จ.หนองคาย 43190
ที่ว่าการอำเภอปากคาด ซ.212 อ.ปากคาด จ.หนองคาย 43190
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากคาด ซ.212 อ.ปากคาด จ.หนองคาย 43190
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปากคาด ซ.212 อ.ปากคาด จ.หนองคาย 43190
สำนักงานเทศบาลตำบลปากคาด ซ.212 อ.ปากคาด จ.หนองคาย 43190
มว.ตชด. 2444 ซ.212 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
หมวดตำรวจตระเวนชายแดน ซ.212 จ.หนองคาย 43120
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอรัตนวาปี ซ.212 จ.หนองคาย 43120
ที่ว่าการกิ่งอำเภอรัตนวาปี ซ.212 จ.หนองคาย 43120
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิไล ซ.รพช. นค. 3118 อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย 43210
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีวิไล ซ.222 อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย 43210
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอศรีวิไล ซ.รพช. นค. 2005 อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย 43210
ที่ว่าการอำเภอศรีวิไล ซ.รพช. นค. 2005 อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย 43210
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล ซ.รพช. นค. 2005 อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย 43210
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโซ่พิสัย ซ.2095 อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย 43170
ที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัย ซ.2095 อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย 43170
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโซ่พิสัย ซ.2095 อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย 43170
สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย ซ.2095 อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย 43170
สำนักงานเทศบาลตำบลโซ่พิสัย ซ.รพช. นค. 2047 อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย 43170
สถานีใบยาท่าสีไค ซ.212 อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย 43220
สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหญ้านาง ซ.2095 อ.พรเจริญ จ.หนองคาย 43180
สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม ซ.211 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย 43160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังคม ซ.211 ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย 43160
ที่ว่าการอำเภอสังคม ซ.211 ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย 43160
ที่ว่าการอำเภอพรเจริญ ซ.222 อ.พรเจริญ จ.หนองคาย 43180
สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ ซ.222 อ.พรเจริญ จ.หนองคาย 43180
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพรเจริญ ซ.222 อ.พรเจริญ จ.หนองคาย 43180
สำนักงานเทศบาลตำบลพรเจริญ ซ.222 อ.พรเจริญ จ.หนองคาย 43180
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรเจริญ ซ.222 อ.พรเจริญ จ.หนองคาย 43180
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย ซ.212 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 2 ซ.212 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
ที่ว่าการกิ่งอำเภอเฝ้าไร่ ซ.2267 จ.หนองคาย 43120
สำนักงานเทศบาลตำบลจุมพล ซ.212 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
ที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย ซ.212 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
สำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอเฝ้าไร่ ซ.2267 จ.หนองคาย 43120
ฐานปฏิบัติการผาตั้งหมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 2454 ซ.211 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย 43160
มว.ตชด. 2464(ชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 6) ซ.212 ต.บ้านเดื่อ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง ซ.2026 อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย 43220
สำนักงานเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ซ.2026 อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย 43220
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบึงโขงหลง ซ.2026 อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย 43220
ที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง ซ.2026 อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย 43220
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง ซ.2026 อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย 43220
สถานีใบยาปากสวย ซ.212 ต.บ้านเดื่อ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสะอาด ซ.222 อ.เซกา จ.หนองคาย 43150
สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ 10 ซ.รพช. นค. 3155 จ.หนองคาย 43130
สถานีใบยาศรีเชียงใหม่ ซ.211 ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเซกา ซ.2026 อ.เซกา จ.หนองคาย 43150
สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา ซ.2026 อ.เซกา จ.หนองคาย 43150
ที่ว่าการอำเภอเซกา ซ.2026 อ.เซกา จ.หนองคาย 43150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเซกา ซ.2094 อ.เซกา จ.หนองคาย 43150
ที่ว่าการอำเภอศรีเชียงใหม่ ซ.211 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเชียงใหม่ ซ.211 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
สำนักงานศึกษาธิการอำเภอศรีเชียงใหม่ ซ.211 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอศรีเชียงใหม่ ซ.211 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
หน่วยตำรวจน้ำอำเภอศรีเชียงใหม่ ซ.รพช. นค. 4002 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ ซ.2266 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
ศูนย์รวมภัยต้านภัยยาเสพติด ซ.รพช. นค. 3155 จ.หนองคาย 43130
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ซ.รพช. นค. 3079 ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 หนองคาย ซ.ริมโขง ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 ซ.ศรีสะเกษ ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
บริษัทไม้อัดไทย จำกัด ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
สำนักงานเทศบาลเมืองหนองคาย ซ.เวียดนามอนุสรณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
ที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคายหลังเก่า ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองหนองคาย ซ.212 ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
สำนักงานยาสูบหนองคาย ซ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
แขวงการทางหนองคายที่ 1 ซ.มิตรภาพ ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
สถานีผ่านแดนหนองคาย องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ซ.212 ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 1 ซ.211 ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำชุมชนดอนกลางเทศบาลเมืองหนองคาย ซ.มีชัย ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
สำนักงานชลประทานที่ 4 ซ.211 ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
ที่ว่าการกิ่งอำเภอโพธิ์ตาก ซ.2266 จ.หนองคาย 43130
ศูนย์วิจัยหม่อนไหมหนองคาย ซ.211 ต.กวนวัน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
ที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคาย ถ.ขนส่ง ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
สำนักงานการค้าต่างประเทศเขต 3(หนองคาย) ถ.หลักเมือง ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย ถ.หลักเมือง ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 1 ซ.โยธาธิการ นค. 3010 ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ซ.มิตรภาพ ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
สถานีหนองคาย องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ซ.มิตรภาพ ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
สำนักงานพัฒนาและส่งเสริมพลังงานภูมิภาคที่ 2 ซ.มิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศหนองคาย ซ.มิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
สำนักงานสหกรณ์อำเภอเมืองหนองคาย ซ.มิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
หน่วยผสมเทียมอำเภอท่าบ่อ ซ.รพช. นค. 3135 ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110
สำนักงานส่วนอำเภอท่าบ่อ ซ.สันติสุข ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110
ที่ว่าการอำเภอท่าบ่อ ซ.สันติสุข ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110
สำนักงานเทศบาลเมืองท่าบ่อ ซ.รพช. นค. 3135 ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ ซ.2020 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอท่าบ่อ ซ.2020 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110
สถานีใบยาท่าบ่อ ซ.2020 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง