ค้นพบจำนวน 83 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลนครอุดรธานี ซ.คลองเจริญสุข ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
สำนักงานเกษตรอำเภอนายูง ซ.2376 ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนายูง ซ.2376 ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380
ที่ว่าการอำเภอนายูง ซ.2376 ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสร้างคอม ซ.2329 ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260
ที่ว่าการอำเภอสร้างคอม ซ.2329 ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260
สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี ซ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอไชยวาน ซ.2239 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290
ที่ว่าการอำเภอไชยวาน ซ.2239 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290
สำนักงานเทศบาลตำบลไชยวาน ซ.2239 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290
สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน ซ.2239 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290
ที่ว่าการกิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม ซ.โยธาธิการ จ.อุดรธานี 41110
สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง-น้ำคำ ซ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ซ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองวัวซอ ถ.บุญยาหาร ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41360
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี ซ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
สำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม ซ.2350 ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
สำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอกู่แก้ว ซ.2350 จ.อุดรธานี 41130
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอกู่แก้ว ซ.2350 จ.อุดรธานี 41130
ที่ว่าการกิ่งอำเภอกู่แก้ว ซ.2350 จ.อุดรธานี 41130
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง ซ.2313 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340
ที่ว่าการอำเภอหนองแสง ซ.2313 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองแสง ซ.2313 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ ซ.2315 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองอ้อ-โนนหวาย ซ.2315 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
ที่ว่าการอำเภอหนองวัวซอ ซ.2315 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองวัวซอ ซ.2315 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ ซ.2315 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหนองวัวซอ ซ.2315 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองวัวซอ ซ.2315 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
หน่วยผสมเทียมโคกระบืออำเภอกุมภวาปี ซ.มิตรภาพ ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370
สำนักงานเทศบาลตำบลพันดอน ซ.2023 ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370
สำนักงานเทศบาลตำบลแสงสว่าง ซ.2316 ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340
สำนักงานเทศบาลตำบลกุมภวาปี ซ.สุภาอัธวินิชย์ ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
ที่ว่าการอำเภอกุมภวาปี ซ.สุภาอัธวินิชย์ ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี ซ.อุ่มจาน ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต 2 ซ.อุ่มจาน ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี ซ.ชมชุย ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน ซ.โยธาธิการ อด. 2125 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง ซ.2025 ต.ห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ซ.มิตรภาพ ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240
สำนักทะเบียนอำเภอโนนสะอาด ซ.มิตรภาพ ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240
ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอโนนสะอาด ซ.มิตรภาพ ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240
ที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ ซ.หลังอำเภอ ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ ซ.2023 ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
ที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด ซ.มิตรภาพ ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ ซ.รงค์ราช ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโนนสะอาด ซ.มิตรภาพ ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240
งานป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอำเภอโนนสะอาด ซ.ศรีศรัทธาธรรม ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240
สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสะอาด ซ.สุขาภิบาล 2 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ ซ.อนามัย ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสะอาด ซ.มิตรภาพ ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังสามหมอ ซ.2023 ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังสามหมอ ซ.2023 ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280
สำนักงานเกษตรอำเภอวังสามหมอ ซ.2023 ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280
ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ ซ.2023 ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280
สำนักงานท้องถิ่นอำเภอวังสามหมอ ซ.2023 ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวังสามหมอ ซ.2023 ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280
สำนักงานเทศบาลตำบลวังสามหมอ ถ.หลักเมือง ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาส่วนแยกหนองวัวซอ ซ.2315 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี ซ.สุภาอัธวินิชย์ ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดขอนแก่น สาขาอุดรธานี ซ.มิตรภาพ ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาศรีธาตุ ซ.หลังอำเภอ ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี ส่วนแยกโนนสะอาด ซ.มิตรภาพ ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาวังสามหมอ ซ.2023 ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280
สถานีตำรวจภูธรอำเภอนายูง ซ.2376 ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380
สถานีตำรวจภูธรอำเภอสร้างคอม ซ.2329 ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260
สถานีตำรวจภูธรอำเภอไชยวาน ซ.2239 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290
สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม ซ.โยธาธิการ จ.อุดรธานี 41110
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอุดรธานี สาขาโนนสูง ซ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
สถานีตำรวจภูธรอำเภอกู่แก้ว ซ.2350 จ.อุดรธานี 41130
สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองแสง ซ.2313 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340
สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองวัวซอ ซ.2315 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
สถานีตำรวจภูธรอำเภอกุมภวาปี ซ.สุภาอัธวินิชย์ ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
สถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีธาตุ ซ.หลังอำเภอ ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
สถานีตำรวจภูธรอำเภอโนนสะอาด ซ.ศรีศรัทธาธรรม ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240
สถานีตำรวจภูธรอำเภอวังสามหมอ ซ.2023 ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี สาขาอำเภอเพ็ญ ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี สาขาอำเภอบ้านผือ ถ.ชนบทบำรุง ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี สาขาอำเภอหนองหาน ถ.นิตโย ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีแห่งที่ 2 ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี สาขาอำเภอกุมภวาปี ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง