ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ซ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
สำนักงานปศุสัตว์ภาค 4 ซ.AH12 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 ซ.208 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
สถานีอากาศเกษตรท่าพระกรมอุตุนิยมวิทยา ซ.208 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระ ซ.ศรีวิไล ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ซ.208 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
สถานีตำรวจภูธรตำบลท่าพระ ซ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง