ค้นพบจำนวน 81 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ชุมชนโคกจักจั่น ถ.ชยางกูร หมู่4 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ หมู่21 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
ที่ว่าการอำเภอชานุมาน ซ.2034 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน ถ.ทองจันดี ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอชานุมาน ซ.2034 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
สำนักงานเทศบาลตำบลชานุมาน ซ.2034 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชานุมาน ซ.2034 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนางคนิคม ซ.2377 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290
สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม ซ.2377 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290
ที่ว่าการอำเภอเสนางคนิคม ซ.2377 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290
สำนักงานเทศบาลตำบลเสนางคนิคม ซ.2377 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290
สำนักงานประสานงานการเลือกตั้ง ซ.AH121 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290
สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา ซ.202 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110
ที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา ซ.202 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปทุมราชวงศา ซ.2252 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110
โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ซ.AH121 ต.โนนโพธิ์ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปทุมราชวงศา ซ.2252 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
สำนักงานสหกรณ์อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ซ.AH121 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
ที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
แขวงการทางอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วน 3 ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
หน่วยผสมเทียมอำเภอเมือง ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 222 ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำปลีก ซ.2210 ต.น้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
สำนักงานทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ ซ.212 ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
จุดประสานงานปศุสัตว์อำเภอลืออำนาจ ซ.212 ต.โคกกลาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
สำนักงานเทศบาลตำบลลืออำนาจ ซ.212 ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
ที่ว่าการอำเภอลืออำนาจ ซ.212 ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ ซ.212 ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
ที่ว่าการอำเภอหัวตะพาน ซ.2210 ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240
สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน ซ.2210 ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวตะพาน ซ.อจ. 4003 ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพนา ซ.2134 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
สำนักงานเกษตรอำเภอพนา ซ.2134 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนา ซ.2134 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลืออำนาจ ซ.212 ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
สำนักงานเทศบาลตำบลพนา ซ.2134 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
ที่ว่าการอำเภอพนา ซ.2134 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน ซ.2210 ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240
จุดสกัดอยู่บำรุง ซ.อจ. 4003 ต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240
สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงจังหวัดอำนาจเจริญ ซ.2252 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110
หอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
สำนักงานอุทกวิทยาจังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
สำนักงานอัยการจังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
ศูนย์บรรจุภัณฑ์อาหารจังหวัดอำนาจเจริญ ซ.AH121 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
สำนักงานเลขานุการจังหวัดอำนาจเจริญ ซ.เจริญผล ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดอำนาจเจริญ ซ.เจริญผล ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วิทยาการจังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
ศูนย์ปฏิบัติการประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ซ.อจ. 3016 ต.โนนโพธิ์ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
ที่ทำการการสื่อสารโทรคมนาคมจังหวัดอำนาจเจริญ ซ.เจริญผล ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
สำนักงานทะเบียนการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอำนาจเจริญ ซ.อจ. 3001 ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ ซ.อจ. 3007 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
หน่วยพัฒนาที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ซ.212 ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ ซ.อจ. 4003 ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ สาขาหัวตะพาน ซ.2210 ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ สาขาพนา ซ.2134 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
สถานีตำรวจภูธรอำเภอชานุมาน ซ.2034 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเสนางคนิคม ซ.2377 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290
สถานีตำรวจภูธรตำบลโพนทอง ซ.อจ. 3002 ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290
สถานีตำรวจภูธรอำเภอปทุมราชวงศา ซ.202 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 6 ซ.212 ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
สถานีตำรวจภูธรตำบลน้ำปลีก ซ.2210 ต.น้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอลืออำนาจ ซ.212 ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอหัวตะพาน ซ.2210 ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240
สถานีตำรวจภูธรอำเภอพนา ซ.2134 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนโพธิ์ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง