ค้นพบจำนวน 190 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลเมืองชัยภูมิ ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสาร ถ.จงอาสา ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอคอนสาร ถ.จงอาสา ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร ถ.จงอาสา ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสาร ถ.จงอาสา ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
ที่ว่าการอำเภอคอนสาร ถ.จงอาสา ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
โครงการภูเขียว-ฮียู ซ.12 ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
หน่วยควบคุมไฟป่าที่ชย. 1(ภูเขียว) ซ.12 ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแท่น ซ.2187 ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแท่น ถ.เทศบาล 16 ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
ที่ว่าการอำเภอบ้านแท่น ซ.2187 ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว ซ.201 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต 2 ซ.201 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
ที่ว่าการอำเภอภูเขียว ซ.201 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป้า ซ.2366 ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
สำนักงานเทศบาลตำบลผักปัง ซ.201 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
เรือนจำอำเภอภูเขียว ซ.201 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเขียว ซ.201 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ซ.ชย. 2019 ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ซ.2037 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
สถานีตำรวจจราจร ซ.2037 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ซ.2037 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
ที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ซ.2037 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
สำนักงานเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ ซ.2037 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
สำนักงานสวนป่าเกษตรสมบูรณ์ ซ.2353 ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
สำนักงานสวนป่าภูนกแซว ซ.2353 ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
สหกรณ์อำเภอแก้งคร้อ จำกัด ซ.201 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแก้งคร้อ ซ.201 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
ที่ว่าการอำเภอแก้งคร้อ ซ.201 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
สำนักงานเทศบาลตำบลแก้งคร้อ ซ.201 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งคร้อ ซ.201 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก้งคร้อ ซ.201 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหนองบัวแดง ซ.2037 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัวแดง ซ.2037 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวแดง ซ.2037 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
ที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง ซ.2359 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวแดง ซ.2359 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
สำนักงานเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม ซ.อบจ. 3019 ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
สถานีรับซื้ออ้อยเขต 5 ซ.2359 ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
หน่วยผสมเทียมอำเภอคอนสวรรค์ ซ.2054 ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ ซ.2054 ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอคอนสวรรค์ ซ.2054 ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์ ซ.2054 ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
ที่ว่าการอำเภอคอนสวรรค์ ซ.2054 ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ดีเด่นอำเภอคอนสวรรค์ ซ.2054 ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ ซ.2054 ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
สำนักงานสหกรณ์อำเภอภักดีชุมพล ซ.2359 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260
สำนักงานมาลาเรียคลินิกที่ 11 ลาดชุมพล ซ.2359 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล ซ.2359 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260
ที่ว่าการอำเภอภักดีชุมพล ซ.2359 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอภักดีชุมพล ซ.2359 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260
หน่วยผสมเทียมอำเภอบ้านเขว้า ซ.2051 ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ ซ.2159 ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
แขวงการทางชัยภูมิ ซ.202 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ ซ.2051 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
โครงการพัฒนาป่านายางกลัก(5) ซ.225 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 ชัยภูมิ ซ.องค์การ สาย 2 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชัยภูมิ ซ.องค์การ สาย 2 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ ถ.โนนม่วง ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยภูมิ ซ.องค์การ สาย 2 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต 1 ถ.สนามบิน ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ ซ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ ถ.โนนม่วง ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
อาคารเคหะแห่งชาติ ซ.บรรณาการ 4 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต 1 ซ.โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยภูมิ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ ซ.โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยภูมิ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
สำนักงานบริการโทรคมนาคมชัยภูมิ บริษัทกสท. โทรคมนาคม ซ.โรงเรียนเทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ ถ.หฤทัย ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
จุดตรวจวังใหญ่ ซ.225 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเขว้า ซ.225 ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170
ที่ว่าการอำเภอบ้านเขว้า ซ.225 ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านเขว้า ซ.225 ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ซ.ชย. 3002 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัวระเหว ซ.2170 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหนองบัวระเหว ถ.เทศบาล 5 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว ถ.เทศบาล 5 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว ถ.เทศบาล 5 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250
ที่ว่าการอำเภอหนองบัวระเหว ถ.เทศบาล 5 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250
ที่ว่าการกิ่งอำเภอซับใหญ่ ซ.2354 จ.ชัยภูมิ 36130
หน่วยผสมเทียมอำเภอซับใหญ่ ซ.2354 จ.ชัยภูมิ 36130
หน่วยผสมเทียมอำเภอจัตุรัส ซ.2170 ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจัตุรัส ซ.โกสีย์ ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
ที่ว่าการอำเภอจัตุรัส ซ.โกสีย์ ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
ที่ว่าการอำเภอเนินสง่า ซ.2180 ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 36130
สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า ซ.2180 ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 36130
สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส ซ.โกสีย์ ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส ซ.201 ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบำเหน็จณรงค์ ซ.2069 ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160
สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ ซ.2069 ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160
สำนักงานเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ ซ.2069 ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160
ที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ ซ.2069 ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160
โครงการทำเหมืองแร่โปแตชของอาเซียน ถ.สุรนารายณ์ ต.บ้านตาล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36220
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพชร ซ.2069 ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160
ด่านป่าไม้หนองบัวโคก ซ.201 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพสถิต ซ.2354 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต ถ.สุรนารายณ์ ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
สำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิต ถ.สุรนารายณ์ ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 7 ถ.สุรนารายณ์ ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
ที่ว่าการอำเภอเทพสถิต ถ.สุรนารายณ์ ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต ถ.สุรนารายณ์ ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง