ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย ซ.226 ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภออุทุมพรพิสัย ซ.ศก. 3022 ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง ถ.เพียรพจนกิจ ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
ที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัย ถ.ศรีอุทุมพร ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย ถ.ศรีอุทุมพร ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาอุทุมพรพิสัย ถ.ศรีอุทุมพร ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
สถานีตำรวจภูธรอำเภออุทุมพรพิสัย ถ.ศรีอุทุมพร ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง