ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอกันทรารมย์ ซ.2168 ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
ที่ว่าการอำเภอกันทรารมย์ ถ.ประชารังสฤษดิ์ ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
สำนักงานเทศบาลตำบลกันทรารมย์ ถ.ประชารังสฤษดิ์ ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรารมย์ ถ.ประชารังสฤษดิ์ ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกันทรารมย์ ซ.226 ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ ซ.226 ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรารมย์ ถ.ประชารังสฤษดิ์ ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
สถานีตำรวจภูธรอำเภอกันทรารมย์ ถ.ประชารังสฤษดิ์ ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง