ค้นพบจำนวน 189 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอศิลาลาด ซ.ศก. 2089 จ.ศรีสะเกษ 33160
ที่ว่าการกิ่งอำเภอศิลาลาด ซ.ศก. 4034 จ.ศรีสะเกษ 33160
หน่วยผสมเทียมกิ่งอำเภอศิลาลาด ซ.ศก. 4034 จ.ศรีสะเกษ 33160
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ถ.รัฐประชา ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
สำนักงานปุศสัตว์อำเภอราษีไศล ถ.รัฐประชา ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล ถ.รัฐประชา ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
สำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล ถ.คงสถิตย์ ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
ที่ว่าการอำเภอราษีไศล ถ.บริหาร ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
ที่ว่าการอำเภอบึงบูรพ์ ซ.ศก. 4018 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 33220
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงบูรพ์ ซ.ศก. 4018 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 33220
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบึงบูรพ์ ซ.ศก. 4018 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 33220
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางชุมน้อย ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
ที่ว่าการอำเภอยางชุมน้อย ซ.2168 ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอยางชุมน้อย ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
สำนักงานเทศบาลตำบลยางชุมน้อย ซ.ศก. 5009 ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
ที่ว่าการกิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ซ.ศก. 4017 จ.ศรีสะเกษ 33120
สำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ซ.ศก. 4017 จ.ศรีสะเกษ 33120
ที่ว่าการอำเภอเมืองจันทร์ ซ.ศก. 6030 ต.หนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ 33120
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ ซ.2373 ต.หญ้าปล้อง อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย ซ.226 ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
เรือนจำกลางศรีสะเกษ ซ.กสิกรรม ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซ.ศรีวิเศษ ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
ที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ ซ.ศรีวิเศษ ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ ซ.หลักเมือง ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
ที่ทำการบำรุงทางศรีสะเกษ ซ.ราชการรถไฟ 2 อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองศรีสะเกษ ซ.ราชการรถไฟ 3 อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
ศูนย์ขยายพันธุ์ไม้ที่ 1 ศรีสะเกษ ซ.226 ต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สถานีศรีสะเกษ องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ซ.อุบล อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สำนักงานวัฒนธรรม ซ.วันลูกเสือ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอกันทรารมย์ ซ.2168 ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
ที่ว่าการอำเภอกันทรารมย์ ถ.ประชารังสฤษดิ์ ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
สำนักงานเทศบาลตำบลกันทรารมย์ ถ.ประชารังสฤษดิ์ ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรารมย์ ถ.ประชารังสฤษดิ์ ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอศรีสะเกษ ซ.รัตนวงษา อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 1 ซ.รัตนวงษา อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภออุทุมพรพิสัย ซ.ศก. 3022 ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติศรีสะเกษ ซ.226 ต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง ถ.เพียรพจนกิจ ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ซ.ขุขันธ์ 3 อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
ที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัย ถ.ศรีอุทุมพร ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกันทรารมย์ ซ.226 ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย ถ.ศรีอุทุมพร ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ ซ.226 ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
ศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาลภาค 7 ซ.226 ต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
แขวงการทางศรีสะเกษ ถ.ขุขันธ์ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สำนักงานบำรุงทางศรีสะเกษที่ 2 ซ.221 ต.โพนข่า อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอห้วยทับทัน ซ.226 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยทับทัน ซ.226 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
ที่ว่าการอำเภอห้วยทับทัน ซ.226 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยทับทัน ซ.226 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยทับทัน ซ.226 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
ศูนย์วิจัยหม่อนไหมศรีสะเกษ ซ.ศก. 3008 ต.หมากเขียบ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวังหิน ซ.220 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
ที่ว่าการอำเภอวังหิน ซ.ศก. 3023 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังหิน ซ.ศก. 3023 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
สำนักงานเกษตรอำเภอวังหิน ซ.ศก. 3023 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
สำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์ ซ.221 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ ซ.ศก. 4006 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250
ที่ว่าการอำเภอโนนคูณ ซ.ศก. 4006 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโนนคูณ ซ.ศก. 4006 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนคูณ ซ.ศก. 4006 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250
สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำกลี้ยง ซ.ศก. 4036 ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
ที่ว่าการอำเภอน้ำเกลี้ยง ซ.2360 ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำเกลี้ยง ซ.2360 ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพยุห์ ซ.2111 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
ที่ว่าการอำเภอพยุห์ ซ.2111 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
ที่ว่าการอำเภอปรางค์กู่ ซ.2167 ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปรางค์กู่ ซ.2167 ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปรางค์กู่ ซ.2167 ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
สำนักงานเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ซ.2167 ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
สำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ ซ.2167 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
ที่ว่าการอำเภอเบญจลักษ์ ซ.2085 ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเบญจลักษ์ ซ.2085 ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอศรีรัตนะ ซ.221 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ ซ.221 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีรัตนะ ซ.221 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
ที่ว่าการอำเภอศรีรัตนะ ซ.221 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีรัตนะ ซ.221 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไพรบึง ซ.2111 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอไพรบึง ซ.2111 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
ที่ว่าการอำเภอไพรบึง ซ.2111 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง ซ.2111 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
แขวงการทางไพรบึง ซ.2111 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ ซ.220 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สำนักงานปุศสัตว์อำเภอขุขันธ์ ถ.ขุขันธ์ภักดี ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
ที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ ซ.220 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยเหนือ ถ.ไกรภักดี ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ถ.ไกรภักดี ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สำนักงานศึกษาธิการอำเภอขุขันธ์ ซ.220 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ ซ.220 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สำนักงานอัยการสูงสุด ซ.221 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 3 ซ.220 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ซ.221 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สำนักงานเทศบาลตำบลกันทรลักษ์ ซ.221 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขากันทรลักษ์ ซ.221 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกันทรลักษ์ ซ.221 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ ซ.221 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษ์ ซ.221 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอขุนหาญ ซ.2111 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนหาญ ซ.2111 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง