ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปราสาท ซ.214 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต 3 ซ.สร. 2040 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปราสาท ซ.214 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต 3 ซ.214 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
ที่ว่าการอำเภอปราสาท ซ.214 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
สำนักงานเทศบาลตำบลกังแอน ซ.214 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท ซ.214 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 217 ซ.214 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราสาท ซ.24 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
สำนักงานเทศบาลตำบลนิคมปราสาท ซ.24 ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 16 จังหวัดสุรินร์กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ซ.214 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาปราสาท ซ.214 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
สถานีตำรวจภูธรตำบลทุ่งมน ซ.สร. 3011 ต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
สถานีตำรวจภูธรตำบลทมอ ซ.สร. 3005 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
สถานีตำรวจภูธรอำเภอปราสาท ซ.214 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
สถานีตำรวจภูธรตำบลโชคนาสาม ซ.2375 ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง