ค้นพบจำนวน 197 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ 16 ถ.กรุงศรีใน ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 0-4451-1117
เทศบาลเมืองสุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชุมพลบุรี ซ.2081 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพลบุรี ซ.2081 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
ที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี ซ.2081 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
สำนักงานสหกรณ์อำเภอชุมพลบุรี ซ.2081 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมพลบุรี ซ.2081 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพลบุรี ถ.ชุมพลบุรี-บ้านท่าเรือ ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
เรือนจำอำเภอรัตนบุรี ซ.สร. 3018 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนบุรี ซ.สร. 4012 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตนบุรี ซ.2076 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
สำนักงานเทศบาลตำบลรัตนบุรี ซ.สร. 4012 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอรัตนบุรี ซ.2076 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
ที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี ซ.2076 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต 2 ถ.ศรีรัตน์ ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ถ.ปัทมานนท์ ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
สำนักงานศึกษาธิการอำเภอท่าตูม ถ.ปัทมานนท์ ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอท่าตูม ถ.ปัทมานนท์ ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
ที่ว่าการอำเภอท่าตูม ถ.ปัทมานนท์ ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าตูม ถ.ปัทมานนท์ ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
ที่ว่าการกิ่งอำเภอโนนนารายณ์ ซ.สร. 3044 จ.สุรินทร์ 32130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสนม ซ.2333 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
สำนักงานเทศบาลตำบลสนม ซ.2333 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
สำนักงานเทศบาลตำบลสนม ซ.2333 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสนม ซ.2333 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
ที่ว่าการอำเภอสนม ซ.2333 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
สำนักงานเกษตรอำเภอสนม ซ.2333 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
สำนักงานสหกรณ์การเกษตรสนม จำกัด ซ.2333 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
ที่ว่าการอำเภอจอมพระ ซ.เทศบาล 3 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180
สำนักงานเทศบาลตำบลจอมพระ ซ.เทศบาล 3 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอจอมพระ ซ.เทศบาล 3 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมพระ ซ.เทศบาล 3 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรงทาบ ซ.2262 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสำโรงทาบ ซ.2262 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170
สำนักงานเกษตรอำเภอสำโรงทาบ ซ.2262 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170
ที่ว่าการอำเภอสำโรงทาบ ซ.2262 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170
สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ซ.2262 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170
ที่ว่าการกิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ ซ.สร. 3036 จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถ.ปัทมานนท์ ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานเทศบาลตำบลระแงง ซ.สิริพัฒน์ ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
ที่ว่าการอำเภอศีขรภูมิ ซ.สิริพัฒน์ ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
สำนักงานศึกษาอำเภอศีขรภูมิ ซ.สิริพัฒน์ ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
สถานีโทรคมนาคมศรีขรภูมิ ถ.เทศบาล 2 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศีขรภูมิ ซ.ศรีปราสาท ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
แขวงการทางสุรินทร์ ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
กองบำรุงทางเขตสุรินทร์การรถไฟแห่งประเทศไทย ซ.รพช. สร. 2143 ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินสุรินทร์ ถ.ทุ่งโพธิ์ ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองที ถ.เทศบาล 4 ต.เมืองที อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ ซ.226 ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีอากาศเกษตรสุรินทร์ ซ.226 ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีทดลองหม่อนไหมสุรินทร์ ซ.226 ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ ซ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ ซ.กรุงศรีใน ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ศาลแขวงสุรินทร์ ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์ ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ทัณฑสถานเปิดโคกตาบัน ซ.214 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์ ซ.วิมลบัณฑิต ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุรินทร์ ซ.ศรีไผทสมันต์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีสุรินทร์ องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ซ.ธนาสันต์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
บริษัทกสท. โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ซ.ศราโบราณ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 3 ถ.คชสาร ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ ซ.226 ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีที่กำจัดขยะเทศบาลเมืองสุรินทร์ ซ.226 ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต 1 ซ.214 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานพัฒนาพื้นที่ชายแดนกองกำลังสุรนารี ซ.214 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์ ซ.214 ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 ซ.214 ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 212 ซ.214 ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 ซ.214 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานชลประทานที่ 6 ซ.214 ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ศูนย์ปฏิบัติการเร่งรัดพัฒนาชนบทนครราชสีมา ซ.214 ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ที่ทำการสวนป่าแสลงพัน ซ.2077 ต.สำโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ที่ว่าการกิ่งอำเภอศรีณรงค์ ซ.2371 จ.สุรินทร์ 32150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำดวน ซ.2077 ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 32220
สำนักงานเกษตรอำเภอลำดวน ซ.2077 ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 32220
สำนักงานเทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์ ซ.2077 ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 32220
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอลำดวน ซ.2077 ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 32220
ที่ว่าการอำเภอลำดวน ซ.2077 ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 32220
ศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์อำเภอสังขะ ซ.2077 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปราสาท ซ.214 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต 3 ซ.สร. 2040 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
ที่ว่าการอำเภอสังขะ ถ.โล่ห์สุวรรณ ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
สำนักงานเทศบาลตำบลสังขะ ถ.สืบสหการ ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปราสาท ซ.214 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขะ ซ.2124 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต 3 ซ.214 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสังขะ ซ.2124 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานสุรินทร์ ถ.เพชรช่อ ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
ที่ว่าการอำเภอปราสาท ซ.214 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
สำนักงานเทศบาลตำบลกังแอน ซ.214 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท ซ.214 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 217 ซ.214 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราสาท ซ.24 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 214 ซ.24 ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
จุดตรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอสังขะ ซ.24 ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
สำนักงานเทศบาลตำบลนิคมปราสาท ซ.24 ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
สำนักงานเทศบาลตำบลบัวเชด ซ.2124 ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
สำนักงานเกษตรอำเภอบัวเชด ซ.2124 ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
ที่ว่าการอำเภอบัวเชด ซ.2124 ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบัวเชด ซ.2124 ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง