ค้นพบจำนวน 14 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพิมาย ถ.ท่าสงกรานต์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
ที่ว่าการอำเภอพิมาย ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ซ.หทัยรมย์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาพิมาย ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สำนักงานศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
ศาลแขวงนครราชสีมา(พิมาย) ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สถานีตำรวจภูธรตำบลโบสถ์ ซ.2175 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สถานีตำรวจภูธรอำเภอพิมาย ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สถานีตำรวจภูธรตำบลนิคมสร้างตนเอง ซ.206 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สถานีตำรวจภูธรตำบลเมืองพลับพลา ซ.2175 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอพิมาย ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง