ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอประทาย ซ.เทศบาล 9 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
สำนักงานเทศบาลตำบลประทาย ซ.เทศบาล 9 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
ที่ว่าการอำเภอประทาย ซ.เทศบาล 14 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาประทาย ซ.เทศบาล 14 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
สถานีตำรวจภูธรตำบลหันห้วยทราย ซ.รพช. ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
สถานีตำรวจภูธรอำเภอประทาย ซ.202 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง