ค้นพบจำนวน 3,134 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 32
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
กองบิน 1 (กองทัพอากาศ) นครราชสีมา ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
กองบิน 1 (กองทัพอากาศ) นครราชสีมา จ.นครราชสีมา
สำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ 16 ถ.กรุงศรีใน ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 0-4451-1117
เทศบาลปากช่อง ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
เทศบาลบ้านไผ่ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
เทศบาลนครอุบลราชธานี ถ.เขื่อนธานี อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
เทศบาลนครอุดรธานี ซ.คลองเจริญสุข ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
เทศบาลนครนครราชสีมา ถ.โพธิ์กลาง จ.นครราชสีมา 30000
เทศบาลนครขอนแก่น ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
เทศบาลตำบลพิบูลมังสาหาร ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
เทศบาลตำบลนางรอง ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
เทศบาลโนนสูง ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ชุมชนโคกจักจั่น ถ.ชยางกูร หมู่4 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ หมู่21 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000
เทศบาลเมืองหนองคาย 252 ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
เทศบาลเมืองสุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
เทศบาลเมืองสกลนคร 334/1 ถ.รัฐบำรุง ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
เทศบาลเมืองวารินชำราบ ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
เทศบาลเมืองยโสธร ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
เทศบาลเมืองมุกดาหาร ถ.สองนางสถิตย์ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
เทศบาลเมืองมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
เทศบาลเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 9 ถ.พิทักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
เทศบาลเมืองนครพนม ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
เทศบาลเมืองชัยภูมิ ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
เทศบาลเมืองเลย ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก ซ.โยธาธิการ นม. 2068 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320
กองกำกับการ 6 กองตำรวจน้ำ ซ.กรกรรณ ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนท่าช้าง ซ.โยธาธิการ ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
กองกำกับการ 4 กองตำรวจทางหลวง ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
กองกำกับการตำรวจภูธรภาค 4 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
กองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 4 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
กองกำกับการ 6 กองตำรวจทางหลวงอุบลราชธานี ถ.ชยางกูร อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
กองกำกับการตำรวจภูธรภาค 3 ถ.สรรพสิทธิ์ จ.นครราชสีมา 30000
ศูนย์จิตสังคมบำบัด ซ.มิตรภาพ จ.นครราชสีมา 30280
แขวงการทางหนองคายที่ 2(บึงกาฬ) ซ.212 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
หน่วยตำรวจน้ำบึงกาฬ ซ.212 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 2443 ซ.รพช. นค. 3023 อ.ปากคาด จ.หนองคาย 43190
สำนักงานเทศบาลตำบลบึงกาฬ ซ.212 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 3 ซ.212 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
ที่ว่าการอำเภอบึงกาฬ ซ.212 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 244 ซ.222 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
สำนักงานเกษตรอำเภอบุ่งคล้า ซ.212 อ.บุ่งคล้า จ.หนองคาย 43140
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบุ่งคล้า ซ.212 อ.บุ่งคล้า จ.หนองคาย 43140
ที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้า ซ.212 อ.บุ่งคล้า จ.หนองคาย 43140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากคาด ซ.212 อ.ปากคาด จ.หนองคาย 43190
ที่ว่าการอำเภอปากคาด ซ.212 อ.ปากคาด จ.หนองคาย 43190
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากคาด ซ.212 อ.ปากคาด จ.หนองคาย 43190
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปากคาด ซ.212 อ.ปากคาด จ.หนองคาย 43190
สำนักงานเทศบาลตำบลปากคาด ซ.212 อ.ปากคาด จ.หนองคาย 43190
มว.ตชด. 2444 ซ.212 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
หมวดตำรวจตระเวนชายแดน ซ.212 จ.หนองคาย 43120
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอรัตนวาปี ซ.212 จ.หนองคาย 43120
ที่ว่าการกิ่งอำเภอรัตนวาปี ซ.212 จ.หนองคาย 43120
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิไล ซ.รพช. นค. 3118 อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย 43210
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีวิไล ซ.222 อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย 43210
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอศรีวิไล ซ.รพช. นค. 2005 อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย 43210
ที่ว่าการอำเภอศรีวิไล ซ.รพช. นค. 2005 อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย 43210
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล ซ.รพช. นค. 2005 อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย 43210
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโซ่พิสัย ซ.2095 อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย 43170
ที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัย ซ.2095 อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย 43170
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโซ่พิสัย ซ.2095 อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย 43170
สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย ซ.2095 อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย 43170
สำนักงานเทศบาลตำบลโซ่พิสัย ซ.รพช. นค. 2047 อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย 43170
สถานีใบยาท่าสีไค ซ.212 อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย 43220
สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหญ้านาง ซ.2095 อ.พรเจริญ จ.หนองคาย 43180
สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม ซ.211 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย 43160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังคม ซ.211 ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย 43160
ที่ว่าการอำเภอสังคม ซ.211 ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย 43160
ที่ว่าการอำเภอพรเจริญ ซ.222 อ.พรเจริญ จ.หนองคาย 43180
สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ ซ.222 อ.พรเจริญ จ.หนองคาย 43180
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพรเจริญ ซ.222 อ.พรเจริญ จ.หนองคาย 43180
สำนักงานเทศบาลตำบลพรเจริญ ซ.222 อ.พรเจริญ จ.หนองคาย 43180
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรเจริญ ซ.222 อ.พรเจริญ จ.หนองคาย 43180
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย ซ.212 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 2 ซ.212 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
ที่ว่าการกิ่งอำเภอเฝ้าไร่ ซ.2267 จ.หนองคาย 43120
สำนักงานเทศบาลตำบลจุมพล ซ.212 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
ที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย ซ.212 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
สำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอเฝ้าไร่ ซ.2267 จ.หนองคาย 43120
สถานีใบยาบ้านแพง ซ.212 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
กองบัญชาการตำรวจตระชายแดนที่ 2374 2374 ซ.212 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
ฐานปฏิบัติการผาตั้งหมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 2454 ซ.211 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย 43160
สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม ซ.ลย. 2024 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 42150
ที่ว่าการอำเภอปากชม ซ.211 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 42150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากชม ซ.ลย. 2024 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 42150
มว.ตชด. 2464(ชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 6) ซ.212 ต.บ้านเดื่อ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพง ซ.212 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
สำนักงานเทศบาลตำบลปากชม ซ.2108 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 42150
ที่ว่าการอำเภอบ้านแพง ซ.212 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแพง ซ.212 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพง ซ.212 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง ซ.2026 อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย 43220
สำนักงานเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ซ.2026 อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย 43220
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบึงโขงหลง ซ.2026 อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย 43220
ที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง ซ.2026 อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย 43220
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง ซ.2026 อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย 43220
สถานีบ่มใบยาบ้านแพง ซ.212 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง