ค้นพบจำนวน 14 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สถานีประมงน้ำจืด ซ.3191 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สถานีพัฒนาที่ดินระยอง ซ.3191 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สถานีประมงน้ำจืด ซ.3191 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สำนักงานเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา ซ.เทศบาล 1 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง ซ.ครอบครัวคูศรี ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง ซ.ประปาดำรงค์ ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง ซ.รื่นรมย์ประชาราษฎร์ ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
ที่ว่าการอำเภอปลวกแดง ซ.รื่นรมย์ประชาราษฎร์ ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านค่าย ส่วนแยกปลวกแดง ซ.รื่นรมย์ประชาราษฎร์ ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปลวกแดง ซ.รื่นรมย์ประชาราษฎร์ ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โครงการคลองใหญ่กรมชลประทาน ซ.3138 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง ซ.3191 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลวกแดง ซ.3191 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สถานีตำรวจภูธรอำเภอปลวกแดง ซ.รื่นรมย์ประชาราษฎร์ ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง