ค้นพบจำนวน 199 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
ฐานทัพเรือสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20182
เทศบาลตำบลหนองตำลึง ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
เทศบาลตำบลสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
เทศบาลตำบลบ้านสวน ถ.พญาสัจจา ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
เทศบาลตำบลบางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
เทศบาลตำบลบางพระ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
เทศบาลตำบลบางเสร่ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
เทศบาลตำบลบ่อทอง ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270
เทศบาลตำบลจอมเทียน ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
เทศบาลตำบลแหลมฉบัง ถ.เมืองใหม่เหนือ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
เทศบาลตำบลแสนสุข ถ.ซอย 2 บางแสนสาย 1 ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130
เทศบาลเมืองศรีราชา ถ.สุรศักดิ์ 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
เทศบาลเมืองพนัสนิคม ถ.เมืองเก่า ซอย 2 ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
เทศบาลเมืองชลบุรี ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
หน่วยสอบสวนย่อยเนินหิน ซ.AH19 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
สถานีผสมเทียมอำเภอพานทอง ซ.315 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
ที่ทำการป่าไม้บางทรายชลบุรี ซ.3 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
แขวงการทางชลบุรี ซ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
แขวงการทางชลบุรี ซ.สุขุมวิท ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
ศาลแรงงานภาค 2 ถ.พญาสัจจา ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
ตู้ควบคุมการจราจรแยกบ้านสวนสภอ. เมืองชล ถ.เศรษฐกิจ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
ทัณฑสถานหญิงชลบุรี ถ.,โทรศัพท์, ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
ไทยฟลายอิ้งคลับ ซ.3144 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
ทัณฑสถานเปิดบ้านบึง ถ.,สมคิดจิตต์วิทยา, ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220
หน่วยบริการตำรวจทางหลวงหนองเสือช้าง ซ.AH123 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190
สถานีอาคารพักน้ำหุบบอน ซ.3241 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
บริษัทกสท. โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ซ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
ศาลาว่าการเมืองพัทยา ซ.พัทยาเหนือ 7 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
ที่ทำการนายตรวจพัทยาแขวงบางละมุงศรีราชา ถ.เลี่ยงเมืองพัทยา ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
บริษัทกสท. โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ซ.พัทยาใต้ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
หน่วยสอบสวนตำรวจทางหลวง ซ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
สถานีผสมเทียมบางละมุง ถ.ห้วยใหญ่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
ที่ทำการการสื่อสารโทรคมนาคมสัตหีบ ซ.เทศบาล 7 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
ที่ว่าการอำเภอพานทอง ถ.เกรียงศักดิ์ ชะมะนันท์ ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพานทอง ซ.3127 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง ซ.3127 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
สำนักงานเทศบาลตำบลพานทอง ถ.เทศบาล 4 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาพนัสนิคม ถ.บุ่งคล้า ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนัสนิคม ถ.สุขประยูร อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
ที่ว่าการอำเภอพนัสนิคม ถ.เมืองเก่า ซอย 1 อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
สำนักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม ถ.เมืองเก่า อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพนัสนิคม ซ.315 อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
สำนักงานเทศบาลตำบลคลองตำหรุ ซ.เทศบาลคลองตำหรุ 4 ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
สถาบันไทย-เยอรมัน ถ.นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
ที่ว่าการกิ่งอำเภอเกาะจันทร์ ซ.ชบ. 3017 จ.ชลบุรี 20240
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตำลึง ซ.315 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการแทรกแทรงราคายางพารา(ภาคตะวันออก) ซ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 19 ซ.เนินแร่-ชุมแสง ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าบุญมี ถ.,เกาะโพธิ์-สามแยก, จ.ชลบุรี 20240
ศูนย์ประสานงานราชการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถ.,เกาะโพธิ์-สามแยก, จ.ชลบุรี 20240
สำนักงานเทศบาลตำบลบางทราย ถ.เลียบชายทะเล ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี บริษัทปตท. จำกัด(มหาชน) ถ.ประชาสุขสว่าง ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
สำนักงานการสื่อสารไปรษณีย์เขต 2 การสื่อสารแห่งประเทศไทย ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 315 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 2 ชลบุรี ถ.ตำหนักน้ำ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ถ.พญาสัจจา ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
ศาลจังหวัดชลบุรี ซ.มนตเสวี ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
สำนักงานสรรพากรภาค 5 ถ.ตำหนักน้ำ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
สำนักทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี ถ.ตำหนักน้ำ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ถ.ตำหนักน้ำ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี ถ.โรงพยาบาลเก่า ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองชลบุรี ถ.ตำหนักน้ำ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถ.ตำหนักน้ำ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี ถ.พญาสัจจา ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
สำนักงานเทศบาลตำบลอ่างศิลา ถ.พญาสัจจา ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี ถ.โรงพยาบาลเก่า ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
สำนักงานสรรพสามิตอำเภอเมืองชลบุรี ถ.พญาสัจจา ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสวน ถ.โรงพยาบาลเก่า ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
ศูนย์ประมวลผลข้อมูลภาค 2 ถ.โรงพยาบาลเก่า ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
สำนักงานเทศบาลเมืองชลบุรี ซ.วัดเนินสุทธาวาส ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 ซ.จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ถ.ตำหนักน้ำ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
สำนักงานบริการโทรคมนาคมชลบุรี ถ.โรงพยาบาลเก่า ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดชลบุรี ซ.วัดเนินสุทธาวาส ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
สำนักงานคุมประพฤติ ถ.,โทรศัพท์, ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี ถ.,บ้านสวน-พระยาสัจจา 5, ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
ศูนย์กามโรคเขต 3 จังหวัดชลบุรี ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
เรือนจำกลางชลบุรี ถ.,บ้านสวน-สุขุมวิท 11, ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ซ.บ้านสวน-พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
สำนักงานเขตจังหวัดชลบุรี ซ.บ้านสวน-พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด ถ.,บ้านสวน-สุขุมวิท 13, ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 1 ถ.,บ้านสวน-สุขุมวิท 13, ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
คุรุสภาจังหวัดชลบุรี ถ.,บ้านสวน-สุขุมวิท 13, ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี ถ.,บ้านสวน-สุขุมวิท 13, ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ถ.,นารถมนตเสวี 13, ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถ.,นารถมนตเสวี 1, ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ถ.,นารถมนตเสวี 1, ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ถ.,นารถมนตเสวี 1, ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคที่ 2 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุ ซ.นารถมนตเสวี 18 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี ซ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
ศูนย์วิจัยโรคเอ็ม.อาร์.ไอ. เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ ซ.3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โครงการปรับปรุงและขยายการประปาชลบุรี ซ.3134 ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ซ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 8 ซ.3134 ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
สำนักงานสรรพสามิตเขต 2 ซ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
ศูนย์สื่อสาร 2 จังหวัดชลบุรี ถ.,นารถมนตเสวี 30/1, ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี ถ.,นารถมนตเสวี 30/1, ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง