ค้นพบจำนวน 961 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
ฐานทัพเรือสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20182
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
เทศบาลตำบลอรัญญประเทศ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
เทศบาลตำบลหัวสำโรง ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
เทศบาลตำบลหอมศีล ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
เทศบาลตำบลหนองตำลึง ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
เทศบาลตำบลสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
เทศบาลตำบลสนามชัยเขต(คู้ยายหมี) ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160
เทศบาลตำบลศาลาแดง ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000
เทศบาลตำบลวังเย็น ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
เทศบาลตำบลพิมพา ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
เทศบาลตำบลพนมสารคาม ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
เทศบาลตำบลปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
เทศบาลตำบลบ้านสวน ถ.พญาสัจจา ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
เทศบาลตำบลบางวัว ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
เทศบาลตำบลบางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
เทศบาลตำบลบางพระ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
เทศบาลตำบลบางปะกง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
เทศบาลตำบลบางน้เปรี้ยว ต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
เทศบาลตำบลบางคล้า 9 ถ.ฟทธิ์ประศาสน์ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
เทศบาลตำบลบางขนาก ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
เทศบาลตำบลบางเสร่ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
เทศบาลตำบลบ่อทอง ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270
เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา(วังหิน) ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
เทศบาลตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170
เทศบาลตำบลดอนเกาะกา ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170
เทศบาลตำบลจอมเทียน ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
เทศบาลตำบลคลองนครเนื่องเขต ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
เทศบาลตำบลแหลมฉบัง ถ.เมืองใหม่เหนือ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
เทศบาลตำบลแสนสุข ถ.ซอย 2 บางแสนสาย 1 ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130
เทศบาลตำบลแปลงยาว ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
เทศบาลตำบลเมืองแกลง ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
เทศบาลตำบลเทพราช ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
เทศบาลตำบลเกาะขนุน ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
เทศบาลเมืองสระแก้ว 109 ถ.เทศบาล2 ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
เทศบาลเมืองศรีราชา ถ.สุรศักดิ์ 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
เทศบาลเมืองพนัสนิคม ถ.เมืองเก่า ซอย 2 ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
เทศบาลเมืองตราด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
เทศบาลเมืองชลบุรี ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
เทศบาลเมืองจันทบุรี2 ถ.ท่าแฉลบ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
เทศบาลเมืองจันทบุรี1 ถ.ขวาง ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
เทศบาลเมืองขลุง ถ.สายผังเมือง ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบน ซ.3485 ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
สถานกงสุลใหญ่กัมพูชา ซ.AH1 ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง ซ.3077 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
บริษัทกสท. โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ถ.ปราจีนตคาม ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
แขวงการทางปราจีนบุรี ซ.319 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 4 ปราจีนบุรี ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.ท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว ซ.AH1 ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
บริษัทกสท. โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ซ.317 ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
แขวงการทางสระแก้ว ซ.3198 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
แขวงบำรุงทางวัฒนานคร ซ.AH1 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
บริษัทกสท. โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ซ.บ้านวัดหลวง ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
บริษัทกสท. โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ซ.สุขเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
ที่ทำการการสื่อสารโทรคมนาคมฉะเชิงเทรา ซ.สุขเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
องค์การตลาด สาขาบางคล้า ซ.304 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สถานีควบคุมไฟฟ้าบางปะกง ซ.สป. 6004 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
สถานีควบคุมไฟฟ้าแรงสูงคลองใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซ.314 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์อำเภอบางปะกง ซ.สุขุมวิท ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
หน่วยสอบสวนย่อยเนินหิน ซ.AH19 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
สถานีโทรคมนาคมอำเภอบางปะกง ซ.เทศบาลท่าข้าม 5 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
สถานีผสมเทียมอำเภอพานทอง ซ.315 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
ที่ทำการป่าไม้บางทรายชลบุรี ซ.3 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
แขวงการทางชลบุรี ซ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
แขวงการทางชลบุรี ซ.สุขุมวิท ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
หน่วยจัดที่ดิน ซ.สก. 4058 ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260
ศาลแรงงานภาค 2 ถ.พญาสัจจา ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
ตู้ควบคุมการจราจรแยกบ้านสวนสภอ. เมืองชล ถ.เศรษฐกิจ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
ทัณฑสถานหญิงชลบุรี ถ.,โทรศัพท์, ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
ไทยฟลายอิ้งคลับ ซ.3144 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
ทัณฑสถานเปิดบ้านบึง ถ.,สมคิดจิตต์วิทยา, ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220
หน่วยบริการตำรวจทางหลวงหนองเสือช้าง ซ.AH123 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190
สถานีอาคารพักน้ำหุบบอน ซ.3241 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
บริษัทกสท. โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ซ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
ศาลาว่าการเมืองพัทยา ซ.พัทยาเหนือ 7 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
ที่ทำการนายตรวจพัทยาแขวงบางละมุงศรีราชา ถ.เลี่ยงเมืองพัทยา ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
กองปราบปรามอาชญากรรม ซ.3471 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
บริษัทกสท. โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ซ.พัทยาใต้ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
หน่วยสอบสวนตำรวจทางหลวง ซ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
สถานีประมงน้ำจืด ซ.3191 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สถานีพัฒนาที่ดินระยอง ซ.3191 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สถานีประมงน้ำจืด ซ.3191 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สถานีผสมเทียมบางละมุง ถ.ห้วยใหญ่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
สถานีทดลองยางจันทบุรี ซ.317 ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150
สถานีควบคุมผลิตภัณฑ์ ซ.AH123 จ.ระยอง 21180
กลุ่มออมสินทรัพย์เพื่อการผลิต ซ.อบจ. ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา ซ.3322 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย ซ.วิชิตภักดี ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
สถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ วิทยุการบินแห่งประเทศไทย ซ.วิชิตภักดี ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
ที่ทำการนิคมฯ คงทับจันทบุรี ซ.ทางหลวงชนบท จบ. 3034 ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22170
สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี ซ.3408 ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150
สถานคุ้มครองเด็กภาคตะวันออก ซ.สุขุมวิท 21 อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง