ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลตำบลอัมพวา ถ.ประชาเศรษฐ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 2 ซ.สส. 2062 ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา ถ.ประชาเศรษฐ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
สำนักงานเทศบาลตำบลสรรพยา ซ.สส. 4004 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
ที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ ถ.ประชาเศรษฐ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
สถานีตำรวจภูธรอำเภออัมพวา ถ.ประชาเศรษฐ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
สถานีตำรวจภูธรตำบลยี่สาร ซ.สส. 2021 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง