ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
จุดตรวจ (ชรบ. หมู่ที่ 9) ซ.สส. 4013 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สำนักงานชลประทานที่ 12 จังหวัดอ่างทอง ซ.สส. 6002 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ ซ.325 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซ.สส. 6002 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ซ.สส. 6002 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน ซ.สส. 6002 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย ซ.สส. 6002 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาโคกสำโรง ซ.สส. 4102 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง ซ.สส. 6002 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางคนที ซ.สส. 6002 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง