ค้นพบจำนวน 60 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลตำบลอัมพวา ถ.ประชาเศรษฐ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
จุดตรวจ (ชรบ. หมู่ที่ 9) ซ.สส. 4013 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครสวรรค์ ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สำนักงานชลประทานที่ 12 จังหวัดอ่างทอง ซ.สส. 6002 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง ซ.325 ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 2 ซ.สส. 2062 ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ ซ.325 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ ซ.เพชรสมุทร ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบางบาล ถ.เอกชัย ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโคกเจริญ ซ.สส. 4019 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซ.สส. 6002 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ซ.สส. 6002 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สถานีสื่อสารจังหวัดสิงห์บุรี ซ.ศรีจำปา ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ซ.35 ต.บางขันแตก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดชัยนาท ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
ศาลจังหวัดลพบุรี ถ.,บางประจัน, ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี ถ.,บางประจัน, ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
ที่ทำการโครงการชลประทานนครสวรรค์ ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
ด่านป่าไม้สุโขทัย ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคนที ถ.เอกชัย ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน ซ.สส. 6002 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ ถ.,บางประจัน, ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์ ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ถ.เอกชัย ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สำนักงานศิลปากรที่ 2 ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 325 ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดอ่างทอง ถ.เอกชัย ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 325 ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สำนักงานพัสดุกองสาธารณสุขเมืองนครสวรรค์ ซ.สส. 4007 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สำนักงานพัฒนาที่ดินพิจิตร ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 325 ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ถ.,บางประจัน, ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 8 กระทรวงพลังงาน ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สำนักงานป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ ถ.,บางประจัน, ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 ซ.325 ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ซ.325 ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ซ.325 ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ซ.325 ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ถ.เอกชัย ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ซ.325 ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา ถ.ประชาเศรษฐ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
สำนักงานเทศบาลตำบลสรรพยา ซ.สส. 4004 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย ซ.สส. 6002 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาโคกสำโรง ซ.สส. 4102 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี ถ.,บางประจัน, ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
ที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ ถ.ประชาเศรษฐ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
ที่ว่าการอำเภอบ้านหมอ ถ.,บางประจัน, ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง ซ.สส. 6002 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
ห้องปฏิบัติการจราจรสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านนา ถ.,บางประจัน, ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สถานีตำรวจภูธรอำเภออัมพวา ถ.ประชาเศรษฐ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ถ.เอกชัย ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางคนที ซ.สส. 6002 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สถานีตำรวจภูธรตำบลลาดใหญ่ ซ.สส. 2001 ต.นางตะเคียน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สถานีตำรวจภูธรตำบลยี่สาร ซ.สส. 2021 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง