ค้นพบจำนวน 37 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลเมืองนครปฐม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
หน่วยปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
จุดสกัดหัวรอ ซ.เพชรเกษม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
จุดสกัดสภต. พระขาว ซ.เพชรเกษม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก ถ.,เทศา 13, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอศรีเทพ ถ.ทวาราวดี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโพธิ์ทอง ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร ถ.,ราชวิถี 21, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 3 (นครสวรรค์) ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ศูนย์วัฒนธรรมชาวเขา ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ศูนย์ปฏิบัติการเร่งรัดพัฒนาชนบทสุพรรณบุรี ถ.หน้าวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ศาลปกครองพิษณุโลก ถ.,ราชวิถี 23, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ศาลจังหวัดนครสวรรค์ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
เรือนจำกลางพิษณุโลก ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ถ.,เทศา 9, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร ถ.,ราชวิถี 15, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ถ.,ราชวิถี 21, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ถ.หน้าพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามชุก ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างอารมณ์ ซ.ราชวิถี 19 ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 2 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรีสาขาบางใหญ่ ถ.,เทศา 10, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานศึกษาธิการอำเภอผักไห่ ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดนครปฐม ถ.หน้าพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย ถ.,เทศา 6, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานยาสูบจังหวัดเพชรบูรณ์ ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก ถ.,25 มกรา 7, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก ถ.,ราชดำเนิน 1, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานเทศบาลตำบลสามง่าม ถ.,ราชวิถี 3, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ที่ว่าการอำเภอบางระกำ ถ.,เทศา 9, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครปฐม ซ.เพชรเกษม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ซ.เพชรเกษม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง