ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอท่าตะโก ซ.1068 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี ซ.115 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ซ.บึงสีไฟ 19 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ซ.115 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ซ.115 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนค ซ.บึงสีไฟ 14 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดลพบุรี ซ.บึงสีไฟ 19 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร ซ.พจ. 4014 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานบริการโทรคมนาคมสุพรรณบุรี ซ.บึงสีไฟ 14 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง