ค้นพบจำนวน 32 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลเมืองพิจิตร ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
จุดสกัดวัดเปร็ง ซ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
หน่วยส่งเสริมสหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดินพัฒนานิคม ซ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครนายก ซ.ราษฏร์วิถี ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดนครนายกตำบลชุมพล ซ.ประชาอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์ ซ.พระพิจิตร 4 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ ซ.ประชาอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบางไทร ซ.ราษฏร์วิถี ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่าที่ 3 ซ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดลพบุรี ซ.115 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 13 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ศาลจังหวัดพิจิตร ซ.พระพิจิตร 3 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
เรือนจำจังหวัดสมุทรสงคราม ซ.บุษบา 4 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังป่าที่ 2 (บ้านสันหีบ) ซ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ที่ทำการคณะทำงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ซ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ซ.115 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังโป่ง ซ.ประชาอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกรวย ซ.ราษฏร์วิถี ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี ซ.ประชาอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา ซ.บึงสีไฟ 10 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานผู้ตรวจราชการเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท ซ.ประชาอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ซ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ ซ.ประชาอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี ซ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท ซ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานเทศบาลตำบลหล่มเก่า ซ.บุษบา 3 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร สาขาคลองขลุง ซ.พระพิจิตร 3 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย ซ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางเลน ซ.พระพิจิตร 3 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพิจิตร ซ.ประชาอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร ซ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง