ค้นพบจำนวน 106 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลอุทัยธานี ถ.มณีรัตน์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
ตำรวจป่าไม้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ซ.3211 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
ตำรวจทางหลวงเขาทราย ซ.อน. 2010 ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
แขวงการทางเพชรบูรณ์ที่ 1 ซ.3221 ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
จุดควบคุมสัญญาณไฟจราจรสามแยกพระประโทน ซ.อน. 2009 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
หน่วยสอบสวนตำรวจทางหลวงพระราม 2 ซ.333 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
หน่วยปฏิบัติการพิเศษป้องกันภัย ซ.อุทัยธรรมสุนทร 1 ต.สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 61150
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสิงห์บุรี ซ.3438 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ซ.3011 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ ซ.อน. 4003 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก ซ.3265 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต 1 ซ.333 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง ซ.ตั้งใจงาม ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน ซ.3265 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย ซ.Boriruk Rd ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ซ.3011 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอลาดยาว ซ.อน. 4008 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหนองหญ้าไซ ซ.อน. 4001 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบางปะหัน ถ.วงศาโรจน์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร ซ.3265 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สำนักงานการเคหะแห่งชาติ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ถ.เทศบาล 1 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สถานีสื่อสารจังหวัดสมุทรสงคราม ซ.อน. 5006 ต.ทุ่งพง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
สถานีสื่อสารจังหวัดสมุทรปราการ ซ.3456 ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 61150
สถานีสื่อสารจังหวัดเพชรบูรณ์ ซ.333 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
สถานีใบยาศรีสำโรง (โรงงานยาสูบ) ซ.333 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
สถานีเพาะชำกล้าไม้อุทัยธานี ซ.สะแกกรัง ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก ซ.333 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซ.อบจ. อน. ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
ศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 6 นครสวรรค์ ถ.วงศาโรจน์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
ศูนย์ศิลป์วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ซ.เทศบาล 8 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตนม ซ.อน. 3193 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 (อยุธยา) ซ.อน. 4022 ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 61150
ศูนย์ฝึกกีฬาเทนนิสเยาวชน ซ.3011 ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซ.อน. 3025 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
ศูนย์บริการการศึกษาอำเภอพยุหะคีรี ซ.333 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
ศูนย์ควบคุมสัญญาณไฟจราจรแยกโค้งโพธิ์ ซ.3013 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดพิษณุโลก ซ.อน. 4026 ต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
ศาลจังหวัดสิงห์บุรี ถ.วงศาโรจน์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
ศาลแขวงสมุทรปราการ ถ.วงศาโรจน์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
ที่ทำการนายตรวจสะพานอาคารแก่งคอย ถ.วงศาโรจน์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ซ.3011 ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ถ.วงศาโรจน์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก ซ.พิบูลย์ศิริ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สำนักงานอัยการเขต 1 ซ.พิบูลย์ศิริ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สำนักงานอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก ซ.3221 ต.หนองแก อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหันคา ซ.3011 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองพี่น้อง ถ.วงศาโรจน์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดหลุมแก้ว ซ.อน. 6036 ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ซ.เทศบาล 3 ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร ซ.333 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพุทธมณฑล ซ.อุทัยธรรมสุนทร 1 ต.สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 61150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางระจัน ซ.3438 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบ่อ ซ.ตั้งใจงาม ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชโย ซ.อน. 5015 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ซ.อน. 4003 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สำนักงานสหกรณ์อำเภอเมืองนนทบุรี ซ.ตั้งใจงาม ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก ซ.3265 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญญบุรี ซ.อน. 6036 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก ซ.อน. 4001 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัยสาขาศรีสำโรง ถ.วงศาโรจน์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดสุพรรณบุรี ซ.3265 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ซ.333 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ถ.วงศาโรจน์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สำนักงานพัฒนาและส่งเสริมพลังงานภูมิภาคที่ 3 ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ถ.วงศาโรจน์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ถ.มณีรัตน์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สำนักงานธนารักษ์จังหวัดนครสวรรค์ ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สำนักงานเทศบาลตำบลอู่ทอง ซ.พิบูลย์ศิริ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สำนักงานเทศบาลตำบลวังกรด ซ.3013 ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
สำนักงานเทศบาลตำบลลัดหลวง ซ.3456 ต.สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 61150
สำนักงานเทศบาลตำบลปลักแรด ซ.3438 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สำนักงานเทศบาลตำบลบางใหญ่ ถ.เทศบาล 7 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
สำนักงานเทศบาลตำบลนครหลวง ซ.3011 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม ซ.333 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170
สำนักงานเทศบาลตำบลกระทุ่มแบน ซ.3221 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สำนักงานเทศบาลตำบลกระดังงา ซ.3221 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาอู่ทอง ซ.อน. 2009 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหนองไผ่ ซ.333 ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาศรีเทพ ซ.3011 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี ซ.ตั้งใจงาม ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
ที่ว่าการอำเภอวังน้อย ซ.อน. 3023 ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
ที่ว่าการอำเภอลาดบัวหลวง ซ.แสงจันทร์ ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี ซ.333 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
ที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี ซ.3013 ต.สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 61150
ที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ซ.3438 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
ที่ว่าการอำเภอพยุหะคีรี ถ.พรพิบูลย์อุทิศ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
ที่ว่าการอำเภอทรายทองวัฒนา ซ.3011 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
ที่ว่าการกิ่งอำเภอดงเจริญ ซ.อน. 4003 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด สาขาสระบุรี ซ.333 ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซ.333 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
จุดสกัดสถานีตำรวจภูธรอำเภอป่าโมก ถ.วงศาโรจน์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอห้วยคต ซ.อน. 3023 ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองฉาง ซ.3013 ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองขาหย่าง ซ.333 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
สถานีตำรวจภูธรอำเภอสว่างอารมณ์ ซ.อุทัยธรรมสุนทร 1 ต.สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 61150
สถานีตำรวจภูธรอำเภอลานสัก ซ.3438 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอุทัยธานี ถ.วงศาโรจน์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านไร่ ซ.3011 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง