ค้นพบจำนวน 84 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลนครนครสวรรค์ ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี ซ.พหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
กองคลังพัสดุกลางส่วนคลังพัสดุ 2 การประปานครหลวง ถ.มาตุลี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
กองกำกับการตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ซ.พหลโยธิน ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
จุดสกัดสภอ. กระทุ่มแบน ถ.,สวรรค์วิถี 48, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
จุดสกัดวัดโบสถ์ ถ.,สวรรค์วิถี 48, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
ชุดปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนอำเภอตากฟ้า ถ.ลูกเสือ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
หน่วยส่งเสริมปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอำเภอคลองลาน ซ.3001 ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชัยนาท ถ.,สวรรค์วิถี 43, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ถ.โกสีย์ใต้ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานเกษตรอำเภอบางมูลนาก ถ.จักรวาล ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง ซ.พหลโยธิน ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอลำลูกกา ซ.AH13 ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพรหมพิราม ซ.พหลโยธิน ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอชาติตระการ ซ.AH13 ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโคกสำโรง ซ.นว. 4066 ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอกงไกรลาศ ซ.พหลโยธิน ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย ถ.,สวรรค์วิถี 49, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ถ.มาตุลี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ซ.3005 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถ.,มาตุลี 1, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม ถ.ปานพลอย ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ถ.เจ้าพระยา ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 ซ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สถานีใบยาหนองยาว ถ.ดาวดึงส์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สถานีเพาะชำกล้าไม้สระบุรี ถ.,สวรรค์วิถี 45, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิษณุโลก ถ.,ที่ดิน, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
ศูนย์สื่อสาร 9 กองบังคับการตำรวจสื่อสารกรมตำรวจ ซ.พหลโยธิน ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสวนผสม ซ.พหลโยธิน ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ซ.พหลโยธิน ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถ.,สวรรค์วิถี 48, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ถ.โกสีย์ใต้ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ซ.อ้อมเขาโกรกพม่า ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
ศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจหมู่บ้าน ซ.พหลโยธิน ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
ศาลาธรรมธารพระคุณคริสตจักรภาคที่ 7 ซ.มาตุลี 8 ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ซ.พหลโยธิน ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ซ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
ศาลจังหวัดนนทบุรี ถ.,สวรรค์วิถี 45, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
เรือนจำจังหวัดชัยนาท ถ.โกสีย์ใต้ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
เรือนจำกลางสมุทรปราการ ถ.,สวรรค์วิถี 47, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกำแพงเพชร ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
เขตส่งเสริมอ้อยที่ 2 ซ.3004 ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
กรมอนามัย ซ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
กรมสุขภาพจิต ซ.AH13 ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถ.เทพหัสดินทร์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ถ.,ที่ดิน, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
กรมชลประทาน ซ.3004 ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
หอการค้าจังหวัดอ่างทอง ซ.3004 ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 12 ซ.1182 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี ถ.โกสีย์ใต้ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ ถ.โกสีย์ใต้ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก ถ.,สวรรค์วิถี 45, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดอ่างทอง ถ.,สวรรค์วิถี 43, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรรพตพิสัย ซ.อบจ. นว. 011007 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 2 ซ.1 ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี ถ.,สวรรค์วิถี 43, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานศึกษาธิการอำเภอพรหมพิราม ถ.,สวรรค์วิถี 45, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ถ.,มาตุลี 3, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานยาสูบจังหวัดสุโขทัย ซ.AH13 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานป่าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานป่าไม้จังหวัดสมุทรสงคราม ซ.มาตุลี 8 ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานป่าไม้จังหวัดลพบุรี ซ.มาตุลี 8 ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานปศุสัตว์อำเภออินทร์บุรี ถ.,สวรรค์วิถี 65, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ถ.โกสีย์ใต้ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานบริการโทรคมนาคมพิจิตร ถ.โกสีย์ใต้ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานเทศบาลเมืองพระประแดง ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ซ.1 ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม ถ.โกสีย์ใต้ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานเทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ ถ.อมรินทร์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง ซ.นว. 4065 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
ที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าไซ ถ.,สวรรค์วิถี 45, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
ที่ว่าการอำเภอเสาไห้ ซ.3001 ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
ที่ว่าการอำเภอบางระจัน ถ.,มาตุลี 3, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
ศูนย์ปฏิบัติการจราจรสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพิจิตร ถ.,สวรรค์วิถี 43, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครสวรรค์ ซ.พหลโยธิน ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครสวรรค์ ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สถานีตำรวจภูธรตำบลปากน้ำโพ ถ.มาตุลี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง