ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
จุดตรวจศาลสมเด็จฯ ซ.พิบูลย์อนุสรณ์ ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
จุดตรวจทางแยกบ้านลาด ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
จุดควบคุมสัญญาณไฟจราจรแยกพงษ์เพชร ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
สำนักงานทนายความจังหวัดสิงห์บุรี ซ.พิบูลย์อนุสรณ์ ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดพิจิตร ซ.3022 ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
ศาลาธรรมบ้านหัวนา (ศริสตจักรสืบสัมพันธ์วงศ์) ซ.ปลายคู ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีนคร ซ.ปลายคู ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าช้าง ซ.ปลายคู ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ซ.สหฟาร์มดี ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
สำนักงานเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี ถ.พหลโยธิน ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
ที่ว่าการอำเภอนครหลวง ถ.พหลโยธิน ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
สถานีตำรวจภูธรอำเภอพระพุทธบาท ถ.พหลโยธิน ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง