ค้นพบจำนวน 44 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลเมืองชัยนาท ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
กองกำกับการตำรวจภูธรภาค 7 ถ.วงษ์โต ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์ ซ.พหลโยธิน ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย ซ.พหลโยธิน ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบางซ้าย ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานกกต. จังหวัดกำแพงเพชร ซ.พหลโยธิน ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี ซ.311 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สถานีเพาะชำกล้าไม้กรุงเทพมหานคร ซ.311 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สถานีพิษณุโลก ซ.311 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เขต 9 พิษณุโลก ซ.รพช. ชน. 3035 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ซ.พหลโยธิน ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
ศูนย์ประสานงานแผนพัฒนาประจำจังหวัดพิษณุโลก ซ.311 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อทั่วไปเขต 8 จังหวัดนครสวรรค์ ถ.วงษ์โต ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
ศาลจังหวัดอุทัยธานี ซ.ชัยณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
ศาลจังหวัดนครปฐม ซ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
เรือนจำกลางนครสวรรค์ ซ.สถิตย์ธรรม ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
ที่ทำการบำรุงรักษาสายส่งสุโขทัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซ.รพช. ชน. 3052 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
ที่ทำการการสื่อสารโทรคมนาคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ.สุขชื่น ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ถ.วงษ์โต ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ซ.รพช. ชน. 3035 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามโก้ ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดสิงห์ ซ.ชัยณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครหลวง ซ.รพช. ชน. 3035 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก ซ.3183 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน ซ.311 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานศึกษาธิการอำเภอท่าหลวง ถ.วงษ์โต ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม ซ.311 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังทอง ซ.รพช. ชน. 3035 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานป่าไม้จังหวัดสระบุรี ซ.เทศบาล 6 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ซ.พหลโยธิน ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซ.ชัยณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานประกันภัยจังหวัดนครปฐม ซ.พหลโยธิน ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี ซ.พหลโยธิน ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ซ.พหลโยธิน ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนาก ซ.ชัยณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแซง ถ.วงษ์โต ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
ที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี ซ.พหลโยธิน ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
ที่ว่าการอำเภอบางพลี ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
ศูนย์ปฏิบัติการจราจรสถานีตำรวจภูธรอำเภอกงไกรลาศ ซ.พหลโยธิน ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
ศูนย์ปฏิบัติการจราจรสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอบึงนาราง ซ.รพช. ชน. 3035 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองชัยนาท ซ.สถิตย์ธรรม ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท ซ.สถิตย์ธรรม ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง