ค้นพบจำนวน 77 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลเมืองลพบุรี ถ.วิชาเยนทร์ ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
เทศบาลเมืองเขาสามยอด ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ซ.พหลโยธิน ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
แขวงการทางลพบุรีที่ 1 ซ.นาสรรปราการ ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
แขวงการทางนครปฐม ซ.พหลโยธิน ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
แขวงการทางชัยนาท ซ.พหลโยธิน ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร ถ.ปรางค์สามยอด ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
หน่วยผสมเทียมอำเภอสว่างอารมณ์ ซ.เทพสตรี 1 ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครปฐม ซ.ลบ. 1036 ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ซ.3196 ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ซ.ราชดำเนิน ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานคลังเขต 7 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี ซ.พหลโยธิน ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน ซ.พหลโยธิน ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร ซ.พหลโยธิน ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม ซ.พหลโยธิน ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ซ.ท่าศาลา 22 ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ซ.ศรีสุริโยทัย ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสามโก้ ซ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอศรีประจันต์ ซ.3016 ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอลำสนธิ ถ.นารายณ์มหาราช ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบางพลี ซ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสมุทรสงคราม ซ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลพบุรี ซ.เฉลิมพระเกียรติ ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานีใบยานางั่ว ซ.พระศรีมโหสถ ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานีขนถ่ายนครสวรรค์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซ.ราชดำเนิน ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสิงห์บุรี ซ.เทพนิมิตร ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก ซ.พระโหราธิบดี ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานีผสมเทียมสุพรรณบุรี ซ.3017 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก ซ.3017 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
ศูนย์สรรพสินค้าแอ็บบลูม ซ.3196 ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังเก่า ซ.3302 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ซ.3302 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ถ.นารายณ์มหาราช ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
ศาลจังหวัดชัยนาท ซ.สราญรมย์ ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ซ.สราญรมย์ ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย ซ.วิชาเยนทร์ ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
ที่ทำการสถานีทดลองพืชไร่เพชรบูรณ์ ถ.นารายณ์มหาราช ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
ที่ทำการกรมศิลปากรจังหวัดลพบุรี ซ.สีดา ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
ด่านป่าไม้สิงห์บุรี ถ.วิชาเยนทร์ ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
กระทรวงสาธารณสุข ซ.เทพสตรี 1 ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ซ.บ้านสะพานอิฐ ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
หอการค้าจังหวัดลพบุรี ซ.3196 ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี ซ.พหลโยธิน ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานอัยการจังหวัดหล่มสัก ซ.พหลโยธิน ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์ ซ.ลบ. 1036 ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ซ.พหลโยธิน ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวรรคโลก ถ.นารายณ์มหาราช ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ซ.เขาสามยอด 24 ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม ซ.ราชดำเนิน ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง ซ.311 ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง ซ.วัดพระธาตุ ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ซ.ลบ. 1036 ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัว ซ.พหลโยธิน ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ซ.พหลโยธิน ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานป่าไม้จังหวัดชัยนาท ซ.พหลโยธิน ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ซ.พหลโยธิน ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร ซ.พหลโยธิน ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร ซ.3196 ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ ซ.พหลโยธิน ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ถ.นารายณ์มหาราช ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานเทศบาลเมืองชุมแสง ถ.นารายณ์มหาราช ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานเทศบาลตำบลหัวเวียง ถ.นารายณ์มหาราช ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาทุ่งเสลี่ยม ซ.3017 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตาคลี ซ.1 ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
ที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว ซ.ลบ. 1036 ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
ศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองกำแพงเพชร ซ.1 ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองลพบุรี สาขาเขาพระงาม ซ.3019 ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองลพบุรี ซ.เทพสตรี 1 ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านกุ่ม ซ.3196 ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานีตำรวจภูธรตำบลนิคมสร้างตนเอง ซ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานีตำรวจภูธรตำบลท่าหิน ซ.วัดเชิงท่า ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานีตำรวจภูธรตำบลโคกตูม ซ.3017 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ซ.เทพสตรี 1 ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
อบตถนนใหญ่ หมู่4 ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สวนสัตว์ลพบุรี หมู่4 ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง