ค้นพบจำนวน 91 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลตำบลป่าโมก ต.บางปลากด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
เทศบาลเมืองอ่างทอง ต.บางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ซ.AH1 ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
หน่วยบินตำรวจจังหวัดพิษณุโลก ซ.3195 ต.สาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
จุดสกัดไผ่หลวง ซ.309 ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
จุดสกัดตลาดนิคม 2 ซ.3454 ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
จุดสกัดเขาปฐวี ซ.3064 ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
จุดเรียนรู้และศูนย์บริการงานพัฒนาที่ดินประจำตำบลโกสัมพี ซ.อท. 3003 ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
จุดตรวจสวรรค์วิถี ซ.รพช. อท. 4016 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
จุดตรวจ ซ.รพช. อท. 2004 ต.คำหยาด อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
แผนกพัสดุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 นครปฐม ซ.309 ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
หน่วยสอบสวนสมุทรสาคร ซ.309 ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 3 พระนครศรีอยุธยา ซ.3195 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย ซ.อท. 3003 ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูมิภาคที่ 6 ซ.309 ต.บางปลากด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ.309 ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ซ.334 ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 ซ.3509 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 2 ซ.3373 ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160
สำนักงานเขตโทรศัพท์ภาคเหนือที่ 4 ซ.3454 ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก ซ.309 ต.บางปลากด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย ซ.AH1 ต.จรเข้ร้อง อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ซ.334 ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ซ.334 ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร ซ.3064 ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าพิษณุโลก ซ.เทศบาล 10 ต.บางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร ซ.3454 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ซ.334 ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
ศูนย์ปฏิบัติการป่าไม้ที่ 1 (บ้านสุเม่น) ซ.รพช. อท. 2009 ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
ศูนย์การค้าไทยเซ็นเตอร์พ้อยท์ ซ.3454 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
ศาลจังหวัดสวรรคโลก ซ.334 ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
ศาลแขวงพิษณุโลก ซ.32 ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ซ.334 ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
ที่ทำการนายตรวจทางแก่งคอย ซ.3064 ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ซ.309 ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร ซ.3454 ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
สำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ซ.334 ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองโดน ซ.334 ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสำโรง ซ.334 ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดโบสถ์ ซ.3064 ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครสวรรค์ ซ.3064 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภาชี ซ.3373 ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน ซ.วัดนางใน ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าหลวง ซ.3064 ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะพานหิน ซ.309 ต.บางปลากด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ซ.AH2 ต.จรเข้ร้อง อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
สำนักงานสหกรณ์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ซ.334 ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ซ.3373 ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี ซ.334 ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
สำนักงานสรรพากรภาค 6 ซ.309 ต.บางปลากด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 2 ซ.309 ต.ย่านซื่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก ซ.3064 ต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกเจริญ ซ.334 ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ซ.334 ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี ซ.3195 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร ซ.3064 ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย ซ.3064 ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ ซ.เทศบาล 10 ต.ย่านซื่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
สำนักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานี ซ.334 ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
สำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย ซ.เทศบาล 10 ต.บางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
สำนักงานเทศบาลตำบลไพศาลี ซ.3454 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านไร่ ซ.รพช. อท. 2009 ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
สำนักงานเทศบาลตำบลบางพลี ซ.3454 ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
สำนักงานเทศบาลตำบลบางซ้าย ซ.3501 ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าโขลง ซ.อท. 4007 ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาศรีสำโรง ซ.AH2 ต.จรเข้ร้อง อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ ซ.อท. 4002 ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาชนแดน ซ.309 ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
ที่ว่าการอำเภอเมืองอ่างทอง ซ.3064 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ซ.3373 ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160
ที่ว่าการอำเภอมหาราช ซ.3195 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
ที่ว่าการอำเภอผักไห่ ซ.334 ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
ที่ว่าการอำเภอบางซ้าย ซ.3454 ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
ที่ว่าการอำเภอท่าหลวง ซ.309 ต.บางปลากด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ซ.AH2 ต.จรเข้ร้อง อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด ซ.3064 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด ซ.3373 ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160
จุดสกัดสถานีตำรวจภูธรอำเภอพระนครศรีอยุธยา ซ.AH2 ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
สถานีตำรวจภูธรอำเภอแสวงหา ซ.3064 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
สถานีตำรวจภูธรอำเภอสามโก้ ซ.3373 ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160
สถานีตำรวจภูธรอำเภอวิเศษชัยชาญ ซ.3195 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอ่างทอง ซ.334 ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอโพธิ์ทอง ซ.3454 ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
สถานีตำรวจภูธรอำเภอป่าโมก ซ.อย. 4031 ต.เอกราช อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
สถานีตำรวจภูธรอำเภอไชโย ซ.AH1 ต.ชะไว อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
สถานีตำรวจภูธรตำบลสีบัวทอง ซ.สพ. 4021 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
สถานีตำรวจภูธรตำบลรำมะสัก ซ.รพช. อท. 2009 ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
สถานีตำรวจภูธรตำบลบางจัก ซ.3454 ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
สถานีตำรวจภูธรตำบลเกษไชโย ซ.309 ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ซ.334 ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง ต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง