ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ซ.3196 ต.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซ.อย. 4005 ต.สองห้อง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ ซ.3196 ต.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240
สำนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี ซ.3196 ต.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240
ที่ว่าการอำเภอตากฟ้า ซ.3196 ต.บ้านใหม่ อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240
สถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านแพรก ซ.3196 ต.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240
สถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านข่อย ซ.อย. 4005 ต.สองห้อง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง