ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
จุดสกัดพลายเพชร ซ.347 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
สำนักงานทางหลวงชนบท ซ.อย. 4007 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต 2 ซ.347 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครไทย ซ.347 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเลน ซ.3196 ต.โรงช้าง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
สำนักงานเทศบาลตำบลบางหลวง ซ.347 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
ที่ว่าการอำเภอบางปะหัน ซ.347 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
สถานีตำรวจภูธรอำเภอมหาราช ซ.อย. 4007 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
สถานีตำรวจภูธรตำบลโรงช้าง ซ.เทศบาลตำบลโรงช้าง 5 ต.โรงช้าง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
สถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านขวาง ซ.3483 ต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาอำเภอมหาราช ต.เจ้าปลุก อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง