ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
งานสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ซ.โรจนะ เอ ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ ซ.309 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเดิมบางนางบวช ซ.โรจนะ เอ ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ซ.309 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง ซ.3056 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ซ.309 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานสรรพากรภาค 7 ซ.309 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย ซ.309 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม ซ.309 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานเทศบาลตำบลสองพี่น้อง ซ.3056 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
ที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี ซ.3056 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
สถานีตำรวจภูธรอำเภออุทัย ซ.3056 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ.ตลาดแกรนด์ 6 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง