ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรปราการ ถ.,เทศบาล 12, ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1 ถ.ริมคลองพระยาบันลือ ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท) ซ.340 ต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะหัน ถ.ริมคลองพระยาบันลือ ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร ซ.อย. 4006 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
ที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม ถ.ริมคลองพระยาบันลือ ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
สถานีตำรวจภูธรอำเภอลาดบัวหลวง ถ.,เทศบาล 12, ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง