ค้นพบจำนวน 14 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
จุดสกัดเขาเจดีย์ ซ.อย. 4031 ต.บ้านแค อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
จุดตรวจสภอ. อุทัย ซ.329 ต.นาคู อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13280
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี ซ.เทศบาล 22 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต ซ.เทศบาล 9 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
สำนักงานอัยการเขต 6 ซ.3454 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากฟ้า ซ.3454 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร ซ.เทศบาล 9 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
สำนักงานเทศบาลตำบลสระยายโสม ซ.อย. 4031 ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม ซ.329 ต.หนองน้ำใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13280
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ ซ.329 ต.หนองน้ำใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13280
สำนักงานเทศบาลตำบลบางเตย ซ.3454 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
ที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยม ซ.3454 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
สถานีตำรวจภูธรอำเภอผักไห่ ซ.3454 ต.ตาลาน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
สถานีตำรวจภูธรตำบลจักราช ซ.329 ต.หนองน้ำใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13280
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง