ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สำนักงานด่านป่าไม้จังหวัดพิจิตร ซ.329 ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา ซ.329 ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองขลุง ซ.329 ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าวุ้ง ซ.32 ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล ซ.329 ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางปะหัน ซ.329 ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
สถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านขล้อ ซ.อย. 3013 ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง