ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
หน่วยปฏิบัติการเกษตรเคลื่อนที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 5 ซ.พหลโยธิน ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
จุดสกัดคลองวังเจ้า (วุ้งกระสัง) ซ.โรจนะ ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสมุทรสาคร ซ.3309 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ ถ.เทศบาลซอย 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวังน้อย ซ.3477 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ถ.เทศบาลซอย 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
สำนักงานเทศบาลตำบลบางประมุง ซ.สุขาภิบาล 1 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
สำนักงานเทศบาลตำบลนาเฉลียง ซ.โรจนะ ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
สำนักงานเทศบาลตำบลนางบวช ถ.เทศบาลซอย 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ที่ว่าการอำเภอชาติตระการ ถ.เทศบาลซอย 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางปะอิน ถ.เทศบาลซอย 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
สถานีตำรวจภูธรตำบลพระอินทราชา ซ.สุขาภิบาล 1 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง