ค้นพบจำนวน 14 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
จุดสกัดพิทักษ์ประชา ซ.อย. 3011 ต.บ้านแป้ง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
จุดสกัดตลาดนิคม 1 ซ.กาญจนาภิเษก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
จุดเรียนรู้งานพัฒนาที่ดินประจำตำบลทับยา ซ.3111 ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
จุดตรวจตำบลท่าพุทรา ซ.3111 ต.ช่างเหล็ก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
จุดตรวจ ซ.3111 ต.โคกช้าง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
สำนักงานชลประทานที่ 4 ซ.3418 ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง ซ.3418 ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอชนแดน ซ.3309 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
ศูนย์วัฒนธรรมชาวเขาบ้านอีมาดอีทราย ซ.3309 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านยาง ซ.3442 ต.ราชคราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าตะโก ซ.3418 ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
ที่ว่าการอำเภอคีรีมาศ ซ.3418 ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางไทร ซ.3418 ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
สถานีตำรวจภูธรตำบลช้างใหญ่ ซ.3309 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง