ค้นพบจำนวน 14 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
จุดสกัดที่ 1 ตำบลไม้ตรา ซ.3467 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
จุดตรวจหนองสังข์ ซ.อย. 3008 ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 นครสวรรค์ ซ.3063 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี ซ.3063 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ซ.AH1 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
ศูนย์ประมวลผลข้อมูลภาค 6 ซ.อย. 3008 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ซ.3467 ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี ซ.3063 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร ซ.3467 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
สำนักงานเทศบาลตำบลตลุกดู่ ซ.3467 ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
ที่ว่าการอำเภอแก่งคอย ซ.3063 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
สถานีตำรวจภูธรอำเภอนครหลวง ซ.3063 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
สถานีตำรวจภูธรตำบลนครหลวง ซ.3467 ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
สถานีตำรวจภูธรตำบลท่าช้าง ซ.อย. 3008 ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง