ค้นพบจำนวน 58 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลนครศรีอยุธยา ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 ถ.,โพธาราม, ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
จุดสกัดแยกกำนันดิเรก ซ.U-thong Rd ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
จุดสกัดพระญาติ ซ.3477 ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
จุดสกัดตำบลดอนลาน ซ.347 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
จุดสกัดคำหยาด ถ.วัดระญาติการาม-วัดกระสัง ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
หน่วยสืบสวนปราบปรามสมุทรปราการ ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานททท. ภาคกลางเขต 7 ซ.AH1 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี ซ.คลองท่อ ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ ถ.คลองมะขามเรียง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานเกษตรอำเภอบางพุด ซ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง ซ.3053 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง ซ.U-thong Rd ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ถ.,ชัยมงคล, ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ซ.3477 ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอลาดบัวหลวง ถ.โรจนะ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอชุมแสง ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ซ.คลองท่อ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ซ.ป่าโทน ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ ซ.3469 ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานการเคหะชุมชนอยุธยา ซ.3477 ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สถาบันอยุธยาศึกษา ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 ถ.เจดีย์-วัดดุสิตดาราม ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ศูนย์วิทยุกรมสรรพสามิตจังหวัดสิงห์บุรี ซ.AH2 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดชัยนาท ถ.,ปรีดีพนมยงค์ 9, ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติราชมงคลวาสุกรี ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ศูนย์ราชการอำเภอตากฟ้า ถ.วัดระญาติการาม-วัดกระสัง ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ศูนย์ผลิตเครื่องใช้ประดับมุก ถ.,นเรศวร 14, ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยประจำท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางบัวทอง ซ.AH1 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจและจราจร ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ซ.ศรีสรรเพชญ์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ.AH2 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เรือนจำจังหวัดพิจิตร ถ.เจดีย์-วัดดุสิตดาราม ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถ.,ปรีดีพนมยงค์ 10, ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ที่ทำการหน่วยศิลปากรประจำจังหวัดกำแพงเพชร ซ.U-thong Rd ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ที่ทำการแขวงบำรุงทางพิษณุโลก ซ.U-thong Rd ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ทัณฑสถานหญิงหล่มสัก ซ.AH2 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ซ.ศรีสรรเพชญ์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
หอการค้าจังหวัดอุทัยธานี ซ.AH2 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
หอการค้าจังหวัดปทุมธานี ซ.AH2 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์การไฟฟ้านครหลวง ซ.สวนสมเด็จอู่ทอง 4 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย ซ.AH1 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสาไห้ ถ.โรจนะ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ซ.U-thong Rd ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุโขทัย ซ.ป่ามะพร้าว ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานเทศบาลเมืองรังสิต ซ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานเทศบาลตำบลอินทร์บุรี ถ.เจดีย์-วัดดุสิตดาราม ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหมู ซ.นเรศวร ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ที่ว่าการอำเภออู่ทอง ซ.U-thong Rd ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ถ.โรจนะ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ศูนย์ปฏิบัติการจราจรสถานีตำรวจภูธรอำเภอหล่มสัก ซ.AH2 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา ซ.U-thong Rd ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ.ป่าโทน ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง