ค้นพบจำนวน 215 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลนครศรีอยุธยา ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เทศบาลท่าหลวง 104 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
เทศบาลเมืองเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
หน่วยปฏิบัติการเกษตรเคลื่อนที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 5 ซ.พหลโยธิน ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
แขวงการทางลพบุรีที่1 สำนักทางหลวงที่ 9 (ลพบุรี) ซ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 ถ.,โพธาราม, ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
จุดสกัดแยกกำนันดิเรก ซ.U-thong Rd ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
จุดสกัดโพแตง ซ.3263 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
จุดสกัดพิทักษ์ประชา ซ.อย. 3011 ต.บ้านแป้ง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
จุดสกัดพลายเพชร ซ.347 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
จุดสกัดพระญาติ ซ.3477 ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
จุดสกัดบ้านแค ซ.3454 ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
จุดสกัดที่ 1 ตำบลไม้ตรา ซ.3467 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
จุดสกัดตำบลดอนลาน ซ.347 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
จุดสกัดตลาดนิคม 1 ซ.กาญจนาภิเษก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
จุดสกัดคำหยาด ถ.วัดระญาติการาม-วัดกระสัง ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
จุดสกัดค่ายบางกุ้ง ซ.3412 ต.บางหลวงโดด อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
จุดสกัดคลองวังเจ้า (วุ้งกระสัง) ซ.โรจนะ ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
จุดสกัดเขาเจดีย์ ซ.อย. 4031 ต.บ้านแค อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
จุดเรียนรู้งานพัฒนาที่ดินประจำตำบลทับยา ซ.3111 ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
จุดตรวจหนองสังข์ ซ.อย. 3008 ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
จุดตรวจสภอ. อุทัย ซ.329 ต.นาคู อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13280
จุดตรวจตำบลท่าพุทรา ซ.3111 ต.ช่างเหล็ก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
จุดตรวจ ซ.3111 ต.โคกช้าง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
งานสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ซ.โรจนะ เอ ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
งานสาธารณูปโภคกองช่างเทศบาลเมืองนครนายก ซ.309 ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
หน่วยสืบสวนปราบปรามสมุทรปราการ ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์) กรมทางหลวงชนบท ซ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรปราการ ถ.,เทศบาล 12, ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
สำนักงานทางหลวงชนบท ซ.อย. 4007 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
สำนักงานทะเบียนการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ซ.329 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
สำนักงานททท. ภาคกลางเขต 7 ซ.AH1 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี ซ.เทศบาล 22 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ซ.3196 ต.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสมุทรสาคร ซ.3309 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
สำนักงานด่านป่าไม้จังหวัดพิจิตร ซ.329 ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดลพบุรี ซ.3412 ต.สะพานไทย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
สำนักงานชลประทานที่ 4 ซ.3418 ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
สำนักงานชลประทานที่ 3 ซ.3263 ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 นครสวรรค์ ซ.3063 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ซ.เทศบาล 4 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
สำนักงานคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการกพฐ. อำเภอไพศาลี ซ.กิตติขจร ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 1 ซ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1 ถ.ริมคลองพระยาบันลือ ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต 2 ซ.347 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต ซ.เทศบาล 9 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ ถ.เทศบาลซอย 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา ซ.329 ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
สำนักงานเกษตรอำเภอสามง่าม ซ.3412 ต.สะพานไทย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง ซ.3418 ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง ซ.3263 ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี ซ.3063 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ ซ.อย. 4021 ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี ซ.คลองท่อ ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ ซ.309 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ ถ.คลองมะขามเรียง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานเกษตรอำเภอบางพุด ซ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง ซ.3053 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ ซ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง ซ.U-thong Rd ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ถ.,ชัยมงคล, ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ซ.AH1 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ซ.3477 ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ซ.3263 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวังน้อย ซ.3477 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอลาดบัวหลวง ถ.โรจนะ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเดิมบางนางบวช ซ.โรจนะ เอ ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอไชโย ถ.หมอน 40 ต.ข้าวงาม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอชุมแสง ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอชนแดน ซ.3309 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ซ.คลองท่อ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ซ.ป่าโทน ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ ซ.3469 ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานการเคหะชุมชนอยุธยา ซ.3477 ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สถาบันอยุธยาศึกษา ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท) ซ.340 ต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ถ.เทศบาลซอย 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซ.อย. 4005 ต.สองห้อง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 ถ.เจดีย์-วัดดุสิตดาราม ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ศูนย์วิทยุกรมสรรพสามิตจังหวัดสิงห์บุรี ซ.AH2 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดชัยนาท ถ.,ปรีดีพนมยงค์ 9, ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ศูนย์วัฒนธรรมชาวเขาบ้านอีมาดอีทราย ซ.3309 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติราชมงคลวาสุกรี ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ศูนย์ราชการอำเภอตากฟ้า ถ.วัดระญาติการาม-วัดกระสัง ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ศูนย์ผลิตเครื่องใช้ประดับมุก ถ.,นเรศวร 14, ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยประจำท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางบัวทอง ซ.AH1 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ศูนย์ประมวลผลข้อมูลภาค 6 ซ.อย. 3008 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
ศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจและจราจร ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรหลังเก่า ซ.307 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ซ.ศรีสรรเพชญ์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ.AH2 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ซ.309 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เรือนจำจังหวัดพิจิตร ถ.เจดีย์-วัดดุสิตดาราม ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถ.,ปรีดีพนมยงค์ 10, ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ที่ทำการหน่วยศิลปากรประจำจังหวัดกำแพงเพชร ซ.U-thong Rd ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ที่ทำการแขวงบำรุงทางพิษณุโลก ซ.U-thong Rd ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ทัณฑสถานหญิงหล่มสัก ซ.AH2 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง