ค้นพบจำนวน 46 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลตำบลบางหลวง ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
เทศบาลเมืองปทุมธานี ถ.เทศปทุม ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี ซ.307 ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซ.กิตติจิตต์ ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท ถ.เทศปทุม ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี ถ.,บ้านกลาง 5/8, ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ ซ.ทางพิเศษอุดรรัถยา ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน ถ.เอกประจิม ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอเสนา ซ.สะพานนนทบุรี-บางบัวทอง ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ถ.พัฒนสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
ศูนย์สื่อสารเขต 1 พระนครศรีอยุธยา ซ.346 ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ซ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ซ.307 ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
ศาลจังหวัดปทุมธานี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ซ.3111 ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ซ.3035 ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก ถ.เทศสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ซ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ถ.เรียบคลองบางโพธิ์เหนือ ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ถ.เทศปทุม ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ถ.เทศปทุม ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 1 ซ.ทางพิเศษอุดรรัถยา ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 17 ซ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี ซ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดนนทบุรี ถ.,ร่มเย็น 1, ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานโยธาธิการจังหวัดชัยนาท ถ.เทศปทุม ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ซ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ซ.346 ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานป่าไม้อำเภอชัยบาดาล ซ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร ซ.กิตติจิตต์ ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานบริการโทรคมนาคมสิงห์บุรี บริษัทกสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ถ.เทศปทุม ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานเทศบาลตำบลทัพทัน ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
ที่ว่าการอำเภอองครักษ์ ถ.เทศปทุม ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
ที่ว่าการอำเภอบางใหญ่ ถ.เทศปทุม ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
ศูนย์ปฏิบัติการจราจรสถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองฉาง ซ.3035 ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองปทุมธานี ถ.เทศปทุม ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สถานีตำรวจภูธรตำบลสวนพริกไทย ถ.,บ้านกระแชง 11, ต.บ้านกระแชง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สถานีตำรวจภูธรตำบลปากคลองรังสิต ถ.,รวมรุ่งเรือง, ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สถานีตำรวจภูธรตำบลบางพูน ซ.รังสิต-ปทุมธานี 41 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ซ.กิตติจิตต์ ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สถานีตำรวจภูธรตำบลปากคลองรังสิต ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง ซ.ร่มเย็น ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สถานีตำรวจภูธรตำบลสวนพริกไทย ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง