ค้นพบจำนวน 164 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 131 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 0-2564-7222
เทศบาลตำบลหนองเสือ ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
เทศบาลตำบลสนั่นรักษ์ ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
เทศบาลตำบลลำลูกกา ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
เทศบาลตำบลลำไทร ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
เทศบาลตำบลระแหง ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
เทศบาลตำบลบางหลวง ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
เทศบาลตำบลบางเตย ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
เทศบาลตำบลธัญบุรี ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
เทศบาลตำบลคลองหลวง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
เทศบาลเมืองรังสิต 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
เทศบาลเมืองรังสิต 1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
เทศบาลเมืองปทุมธานี ถ.เทศปทุม ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
เทศบาลเมืองท่าโขลง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
เทศบาลเมืองคูคต ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
แขวงการทางสุโขทัย ซ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
แขวงการทางสิงห์บุรี ซ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
กองตำรวจน้ำ ซ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
กองกำกับการ 3 กองสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซ.วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวั ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
จุดสกัดเทวราช ซ.นวนคร 5 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
เทศบาลนครนนทบุรี ซ.ปทุมธานี-สามโคก-เสนา ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ซ.347 ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
หน่วยหมอนไม้ที่ทำออกจากป่าที่ 2 ซ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุโขทัย ซ.ปท. 3004 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ซ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
สำนักงานเคหะชุมชนพิษณุโลก ซ.คลองหลวง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี ซ.307 ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซ.กิตติจิตต์ ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ซ.ปทุมธานี-สามโคก-เสนา ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 1 ซ.ปท. 3004 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2 ซ.346 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท ถ.เทศปทุม ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ ซ.คลองหลวง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี ถ.,บ้านกลาง 5/8, ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท ซ.คลองชลประทานที่ 9 ฝั่งตะวันออก ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ ซ.ทางพิเศษอุดรรัถยา ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน ถ.เอกประจิม ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ซ.ลำลูกกา ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอเสนา ซ.สะพานนนทบุรี-บางบัวทอง ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอมหาราช ซ.ปท. 3010 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ซ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอผักไห่ ซ.ปท. 3012 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปากเกร็ด ซ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ้านหมี่ ซ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ้านหมอ ซ.โคกตาเขียว ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ้านแพ้ว ซ.คลองหลวง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ ซ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ซ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ถ.พัฒนสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการ ซ.คลองหลวง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
สำนักงานการกีฬาประเทศไทย ถ.,พิบูลสงคราม 30, ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
สภต. ปากน้ำโพจุดตรวจริมปิง ซ.รังสิต-นครนายก ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ ซ.พหลโยธิน 137 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี ซ.พหลโยธิน 137 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสิงห์บุรี ซ.346 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดพิจิตร ซ.ปท. 5026 ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
ศูนย์สื่อสารเขต 1 พระนครศรีอยุธยา ซ.346 ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธ์ข้าวโพด ซ.นวนคร 1 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
ศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจอำเภอคีรีมาศ ซ.ครสาร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
ศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจรถยนต์ ซ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ศูนย์ควบคุมทางพิเศษอุดรรัถยา ซ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
ศูนย์การค้าเมืองกำแพงเพชร ซ.ครสาร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
ศูนย์การค้ามูฟวี่ทาวเวอร์ช้อปปิ๊งเซ็นเตอร์ ซ.ครสาร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ซ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ซ.307 ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
ศาลจังหวัดปทุมธานี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ซ.3111 ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
เรือนจำจังหวัดปทุมธานี ซ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ซ.3035 ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
เรือนจำกลางบางขวาง ซ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ที่ทำการแขวงบำรุงทางนครสวรรค์การรถไฟแห่งประเทศไทย ซ.ปทุมธานี-สามโคก-เสนา ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
ที่ทำการการสื่อสารโทรคมนาคมจังหวัดเพชรบูรณ์ ซ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
หอการค้าจังหวัดชัยนาท ถ.,สุทธิพันธ์ 1, ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
สำนักอุตุนิยมวิทยาขนส่ง ซ.ปท. 3010 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
สำนักหักบัญชีจังหวัดอุทัยธานี ซ.ปท. 3010 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก ถ.เทศสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานอนุรักษ์และพัฒนาสวนป่าพิษณุโลก ซ.ปท. 5026 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ซ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ถ.เรียบคลองบางโพธิ์เหนือ ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ถ.เทศปทุม ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานหักบัญชีนครปฐม ซ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีประจันต์ ซ.ปท. 3010 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดกระบือ ซ.3261 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก ซ.346 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
สำนักงานสหกรณ์อำเภออุทัย ซ.คลองหลวง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ถ.เทศปทุม ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3111 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม ซ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 1 ซ.ทางพิเศษอุดรรัถยา ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดปทุมธานี ซ.รังสิต-นครนายก 30 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
สำนักงานสรรพสามิตเขต 6 จังหวัดพิษณุโลก ซ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 17 ซ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ซ.รังสิต-ปทุมธานี 8 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี ซ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดนนทบุรี ถ.,ร่มเย็น 1, ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานโยธาธิการจังหวัดชัยนาท ถ.เทศปทุม ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ซ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ซ.346 ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานป่าไม้อำเภอชัยบาดาล ซ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมวกเหล็ก ซ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง