ค้นพบจำนวน 135 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลนครสมุทรปราการ ถ.วัดชัยมงคล ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
เทศบาลเมืองพระประแดง ถ.พระยาดำรงค์ราชพลขันธ์ ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางพลี ซ.เทศบาลบางปู 99 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
หน่วยบริการตำรวจทางหลวงมิตรภาพ ถ.พระแม่ย่า ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
หน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่เขาพระ สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดนครนายก ซ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
ด่านตรวจรถโดยสารด่านอินทร์บุรี (ขาออก) ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
ด่านตรวจรถโดยสารด่านอินทร์บุรี (ขาเข้า) ซ.ประโคนชัย ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
กองกำกับการ 2 กองตำรวจทางหลวง ถ.,สุขุมวิท 6, ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
จุดสกัดบ้านท่าน้ำแดง ถ.เทพราช-ลาดกระบัง ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
จุดสกัดตำบลสามเรือน ซ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
จุดสกัดตำบลสามไถ ซ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
จุดตรวจกิตติพัชรคุณ ถ.,บางหัวเสือ, ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (สำนักงานประเทศไทย) ซ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
สำนักงานททท. ภาคกลางเขต 8 ถ.ศรีเขื่อนขันธ์ ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
สำนักงานชลประทานที่ 8 ซ.สวนเกษตร ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง ถ.ศรีสมุทร ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ซ.ศรีสมุทร 1 ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย ซ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา ซ.สุขาภิบาล 3 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ ซ.3117 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล ถ.ด่านเก่า ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม ซ.เมืองใหม่บางพลี 2 จ.สมุทรปราการ 10540
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ ถ., ทิพวัล, ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย ซ.แพรกษา ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ซ.สุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ซ.คลองสรรพสามิต ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอหล่มสัก ซ.ศรีด่าน 20 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสามชุก ซ.3256 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวังโป่ง ถ.ศรีสมุทร ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวังทรายพูน ถ.,กัญญา 2, ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพัฒนานิคม ซ.แพรกษา 10 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพยุหะคีรี ซ.การเคหะแห่งชาติบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบางบัวทอง ถ.ซอย 2 สุทธิภิรมย์ ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบางคนที ถ.ทางรถไฟสายเก่า ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอขาณุวรลักษบุรี ซ.สุขุมวิม ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
สถานีสื่อสารจังหวัดพิจิตร ซ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดปทุมธานี ซ.เทศบาลคลองด่าน 14 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550
ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดสุโขทัย ถ.,วัดสุคันธาวาท 2, ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้ำท่าจีน ซ.เทศบาลบางปู 119 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจรถจักรยานยนต์ ซ.แพรกษา 10 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
ศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจ ซ.เทศบาลบางปู 93 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม ซ.เทศบาลบางปู 119 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ศูนย์กีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครปฐม ซ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
ศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์ ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีหลังเก่า ถ.,เทศบาลบางปู 45, ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ถ.เทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ 10540
ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ถ.เทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ 10540
ศาลจังหวัดสิงห์บุรี ซ.ด่านสำโรง 11 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ซ.สุทธิภิรมย์ ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง ถ.สุขุมวิท ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
เรือนจำจังหวัดหล่มสัก ซ.สุทธิภิรมย์ ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี ซ.สุทธิภิรมย์ ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
ที่หลบภัยทางอากาศ ซ.สุขุมวิม ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
ที่ทำการกองบำรุงทางนครสวรรค์การรถไฟแห่งประเทศไทย ถ.สุขุมวิท ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550
กรมทางหลวงชนบท ซ.วัดศรีวรีน้อย จ.สมุทรปราการ 10540
สำนักทะเบียนอำเภอโพธิ์ทอง ซ.สุขสมบูรณ์ ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
สำนักชลประทานที่ 8 ซ.เทศบาลบางปู 73 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
สำนักงานอุทกวิทยาจังหวัดชัยนาท ซ.สุขสมบูรณ์ ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ซ.เมืองใหม่บางพลี 6 จ.สมุทรปราการ 10540
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ซ.พิกุลแก้ว จ.สมุทรปราการ 10540
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ถ.สุขุมวิท ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
สำนักงานหักบัญชีจังหวัดลพบุรี ถ.สุขุมวิท ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี ซ.สุทธิภิรมย์ ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองลาน ถ.เทพารักษ์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกรกพระ ซ.คลองด่าน-บางพลี ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ถ.,สุขุมวิท 35, ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี ซ.Thanon Thai Ban ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 ซ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม ซ.ศรีเจริญวิลล่า ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาชัยบาดาล ซ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์สาขาเมืองนครสวรรค์ ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ซ.ประโคนชัย ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
สำนักงานแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดสิงห์บุรี ถ.สุทธิภิรมย์ ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดสมุทรสงคราม ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ ถ.,สุขุมวิท 2, ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางซ้าย ซ.แพรกษา 10 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ซ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง ซ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก ถ.,สุขสวัสดิ์ 84, ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท ซ.การเคหะแห่งชาติบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท ซ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
สำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ซ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก ซ.ประโคนชัย ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
สำนักงานเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
สำนักงานเทศบาลตำบลหน้าพระลาน ถ.พระยาพายัพพิริยะกิจ ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ ซ.สุทธิภิรมย์ ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม ซ.คลองสรรพสามิต ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
สำนักงานเทศบาลตำบลลำพญา ซ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
สำนักงานเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ถ.เทศบาลสำโรงใต้ 11 ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ซ.พระประแดงพลาซ่า ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู ถ.,แพรกษา 11, ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
สำนักงานเทศบาลตำบลบางบ่อ ซ.คลองสรรพสามิต ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
สำนักงานเทศบาลตำบลไทรงาม ซ.สป. 1006 จ.สมุทรปราการ 10540
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าฬ่อ ซ.อุดมเดช 22 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าหลวง ซ.อยู่สุข 25 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าหลวง ซ.สุขาภิบาล 3 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง