ค้นพบจำนวน 26 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 6 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สถาบันโรคผิวหนัง ถ.ราชวิถี ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สถาบันโรคหัวใจ ซ.ราชวิถี 13 ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
องค์การเภสัชกรรม ถ.พระรามที่ 6 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถ.โยธี ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 6 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ.โยธี ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
กระทรวงอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
กระทรวงการต่างประเทศ (ถนนศรีอยุธยา) ถ.ศรีอยุธยา ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
กรมทรัพยากรธรณี ถ.พระรามที่ 6 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ซ.ศรีอยุธยา ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ถ.พระรามที่ 6 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
กองกำกับการตำรวจทางหลวง ถ.กำแพงเพชร 5 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
กรมทางหลวง ถ.ศรีอยุธยา ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ถ.ศรีอยุธยา ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
กองบัญชาการตำรวจนครบาลดับเพลิง ถ.ศรีอยุธยา ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ถ.พญาไท ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
กรมปศุสัตว์ ถ.พญาไท ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
องค์การค้าของคุรุสภา ซ.เพชรบุรี 3 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ที่ทำการคลังพัสดุ ซ.ทางพิเศษเฉลิมมหานคร มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ถ.นิคมมักกะสัน มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถ.เพชรบุรี มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
กรมทางหลวง (อาคารใหม่) ถ.พระรามที่ 6 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สถานีตำรวจนครบาลพญาไท ถ.พญาไท ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง